Komunikaty zawodów · Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Kalendarz 
Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Mielcu
Igrzyska Młodzieży Szkolnej –na rok  szkol.-2017/2018.

Należy dokonać zgłoszenia poprzez ogólnopolski system rejestracji szkół :
www.srs.szs.pl i dokonać rocznej opłaty startowej na konto PW SZS w Rzeszowie .
Oplata uprawnia szkołę do uczestnictwa w wojewódzkim systemie współzawodnictwa sportowego szkół
i udziału w zawodach ponad powiatowych .

Lekkoatletyka:
Uwaga. Na zawody lekkoatletyczne zawodnicy zgłaszają się z własnymi  kartkami startowymi!!!! 

-indywidualne mistrzostwa w LA
21.09. 2017 r. godz. 9.30 Stadion Stal Mielec

-drużynowo - indywidualne  biegi przełajowe  drużyna 6 zawodników
24.10.2017 r. godz. 10. 45 Stadion Stal Mielec

-sztafetowe biegi przełajowe   dz.   10 x 800 m.
                                       chł.   10 x 800 m. 
 4.10.2007r. godz. 10.30  stadion Stal Mielec

Liga LA  
15.05.2018 r. godz. 9.30   stadion MOSiR Mielec

 W półfinałach  w piłce koszykowej, piłce ręcznej i piłce siatkowej, piłce nożnej gospodarzami są gimnazja w pierwszej pozycji.

Przy podziale na grupy półfinałowe były brane pod uwagę:
- wyniki poprzedniego roku szkolnego w dyscyplinie,
- warunki do rozegrania zawodów,
- położenie geograficzne. 

Koszykówka –chłopcy:
Półfinały- 9. 11. 2017r. godz. 9.00  (gospodarz grupy na pierwszym miejscu)
Grupa A: Gim. Padew Nar. SP 1 Mielec, SP 6 Mielec, Gim. Tuszów Nar.
Grupa B:  SP Chorzelów,  SP 7 Mielec, SP Gawłuszowice, SP Gliny Małe
Grupa C:  Gim. Przecław, Gim. Radomyśl W., SP 3 Mielec, SP 2 Mielec
Grupa D:  Gim. Czermin, Gim. Borowa, Gim. Wola Mielecka

finał  -  17.11.2017 r. godz.9.00  Gim. Przecław   (UWAGA zmiana terminu)
SP Przecław, SP Wola Mielecka , SP Padew Nar.  SP 7 Mielec

Koszykówka - dziewczęta:
Półfinały - 8.11. 2017 r. godz. 9.00 (gospodarz grupy na pierwszym miejscu)
Grupa A: SP Padew Nar. SP Gawłuszowice, SP Gliny Małe
Grupa B: SP Chorzelów, SP 7 Mielec, SP 3 Mielec, SP Tuszów Nar.
Grupa C: Gim. Przecław, SP 6 Mielec, SP 2 Mielec
Grupa D: Gim. Radomyśl W. SP Borowa, SP Wola Mielecka 
finał - 16.11.2017 r.  godz. 9.00  SP Padew Narodowa   ( UWAGA zmiana terminu)
SP Padew Nar. SP 7 Mielec, SP 2 Mielec, SP Borowa

Piłka siatkowa – chłopcy:
Półfinały- 27.02.2018 r. godz. 9.00 ( gospodarz na pierwszym miejscu)
Grupa A: SP Wola Mielecka, SP nr 8 Mielec, SP nr 6 Mielec, SP Wadowice G.,
Grupa B:  Gim. Radomyśl W. SP nr 7 Mielec, SP nr 3 Mielec        2.03.2018 r. godz. 9.00
Grupa C: SP Tuszów N.,SP Czermin, SP Gawłuszowice,       2.03.2018 r.  godz. 9.00
Grupa D: SP Chorzelów, SP Borowa, SP Przecław   Grupa D : 26.02.2018 r.   godz. 9.00

Finał: 8.03.2018r   godz. 9.00  SP Chorzelów
Piłka siatkowa –dziewczęta :
Półfinały - 28. 02. 2018 r. godz. 9.00 (gospodarz grupy na pierwszym miejscu)
Grupa A: SP Wola Mielecka , SP Przecław, SP Borowa,
Grupa B: SP nr 6 Mielec, Gim. Radomyśl W., SP nr 3 Mielec, SP nr 13 Mielec  21.02.2018 r. god. 9.00
Grupa C:  SP Chorzelów, SP Gawłuszowice, Gim. Czermin , SP Wadowice G.
Grupa D: SP Tuszów N., SP nr 7 Mielec, SP nr 8 Mielec, SP nr 2 Mielec
Finał  .9. 03.2018 r. godz. 9.00  SP Wola Mielecka UWAGA: ZMIANA TERMINU !!!!!!!!

Piłka ręczna –chłopcy:
Półfinały - 11.01. 2018 r. godz. 9.00 ( gospodarz na pierwszym miejscu)
Grupa A- Gim. Czermin, SP Borowa, SP nr 7 Mielec, SP nr 3 Mielec
Grupa B - SP Wadowice G., SP Przecław, SP Wola Mielecka,
Grupa C - SP nr 13 Mielec. SP Tuszów Nar. SP nr  8 Mielec,  SP nr 1 Mielec  - ZMIANNA TERMINU grupy: 8.01. 2018 r.
Grupa D - Gim. Radomyśl W., SP nr 11 Mielec, SP nr 2 Mielec

finał      20.02. 2018r. godz. 9.00 Gim. Radomyśl Wielki

Piłka ręczna –dziewczęta :
Półfinały -- 9.01.2018 r. godz. 9.00 (gospodarz na pierwszym miejscu)
Grupa A  - SP Wadowice Górne, SP nr 7 Mielec
Grupa B -  Gim. Radomyśl Wielki, SP Wola Mielecka
Grupa C - SP nr 13 Mielec.  SP Przecław, SP nr 2 Mielec
Grupa D  - Gim. Czermin. SP Tuszów Narodowy


finał - 19.02.2018 r. godz. 9.00   SP Wadowice Górne  NOWY TERMIN  !!!

Piłka nożna –chłopcy: Rozgrywki zgodnie z Regulaminem w Kalendarzu Podkarpackiego  Wojewódzkiego SZS w Rzeszowie str. 36 (obuwie do gry na orlikach)
Półfinały :  27.04. 2018 r. godz. 9.00
Grupa A  - Mielec Orlik SP nr 9  : SP Padew N. ,SP Tuszów N. , SP 6 Mielec, SP 13 Mielec
Grupa B - Gim. Radomyśl W., SP Wola Mielecka, SP Chorzelów,
Grupa C - SP Wadowice Górne, SP Czermin, SP Borowa, 
Grupa D - Gim. Przecław, SP nr 3 Mielec, SP nr 7 Mielec  TERMIN  tej grupy 24.04. 2018 r

finał   10.05.2018 r.  godz. 9.00  Wadowice Górne

Piłka nożna –dziewczęta :
Półfinały: 25.04.2018 r. godz. 9.00
Grupa A - Orlik Mielec (SP nr 9)  Gim. Przeclaw, SP nr 6 Mielec, SP nr 7 Mielec
Grupa B -  SP Wadowice G., SP Borowa, SP Tuszów N.
Grupa C - Gim. Radomyśl W. SP nr  13 Mielec. SP Chorzelów
Grupa D - SP Padew Nar.  awans - Mistrz Powiatu 2016/17


finał -  9.05. 2018 r. godz. 9.00  Mielec Orlik SP nr 9 Mielec

Tenis stołowy:
1.12. 2017 r.  godz. 9.00  SP nr 6 Mielec - ul. Biernackiego- startują mistrzowie gmin
Szachy :
26.10.2017 r. godz. 9.00  SDK ul. Kusocińskiego
 
Unihokej –chłopcy:
22.11. 2017r.  godz. 9.00   Padew Nar.

Unihokej – dziewczęta :
20.11.2017 r.   godz. 9.00 Padew Nar.

Szkoły zgłoszone do rozgrywek:
SP  8 Mielec:

chłopcy ; piłka ręczna. piłka siatkowa

dziewczęta: piłka siatkowa

SP 6 Mielec  

Dziewczęta - p.nożna, koszykówka, piłka siatkowa, piłka reczna
Chłopcy - p.nożna, koszykówka, piłka siatkowa, piłka ręczna

Gim. Przecław

Chłopcy - dziewczęta
- koszykówka
- piłka ręczna
- piłka siatkowa
- piłka nożna
Gim. Radomyśl Wielki:
piłka koszykowa - chłopcy, dziewczęta
piłka siatkowa   - chłopcy, dziewczęta
piłka ręczna     -  chłopcy , dziewczęta
piłka nożna   - chłpcy , dziewczęta

SP 2 Mielec

Dziewczęta -  koszykówka, piłka siatkowa, piłka reczna
Chłopcy - p.nożna, koszykówka,  piłka ręczna

SP 13 Mielec
DZIEWCZĘTA: siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna
CHŁOPCY: piłka ręczna, piłka nożna

SP 11 Miielec

chłopcy  piłka ręczna

SP Wola Mielecka

Dziewczęta
Koszykowka
Piłka ręczna
Piłka siatkowa

Chłopcy
Piłka ręczna
piłka nożna
Koszykówka
Piłka siatkowa

Gim. Czermin

piłka koszykowa chłopców
piłka siatkowa chłopców, dziewcząt
piłka ręczna chłopców, dziewcząt
piłka nożna chłopców

SP 7 Mielec

- koszykówka dziewcząt i chłopców;
- siatkówka dziewcząt i chłopców;
- piłka ręczna dziewcząt i chłopców.
- piłka nożna dziewcząt i chłopów

SP Chorzelów
Dziewcęta: piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka nożna
Chłopcy:piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka nożna

SP 1   Mielec  piłka koszykowa chłopców
                       piłka ręczna chłopców
SP Tuszów Nar.

Piłka siatkowa dz i chł, piłka ręczna dz i chł, piłka koszykowa dz i chł.

SP Wadowice Górne 
Dziewczęta
siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna
Chłopcy
siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna

SP Padew Nar.

Koszykówka dziewcząt i chłopców
Piłka nożna dziewcząt i chłopców

SP Borowa

 dziewczęta - piłka siatkowa,piłka koszykowa
 chłopcy - piłka koszykowa, piłka ręczna, piłka siatkowa

Gim. Gawłuszowice

Koszykówka - dziewcząt i chłopców
siatkówka - dziewcząt i chłopców

Gim. Gliny Małe

Koszykówka - dziewcząt i chłopców

SP 3 Mielec
chłopcy: piłka nożna , piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka ręczna
dziewczęta: piłka siatkowa , piłka koszykowa

Organizatorzy zawodów eliminacyjnych proszeni są o szybkie przesyłanie komunikatów
do powiatowego organizatora sportu lub na adres e-mail:pszsmielec@op.pl

Wyniki zawodów - rok szkolny  2017/18
Powiatowa Liga Lekkoatletyczna   15.05.2018 r  Mielec:
Chłopcy:
1. SP Tuszów Nar.            1126 pkt.  awans do Finału Wojewódzkiego
2. Gim. Radomyśl Wielki  1101 pkt.
3. SP Wadowice Górne      1081 pkt.
4. SP Borowa                   1077u pkt.
5. SP Wola Mielecka         963 pkt.
6. SP Chorzelów                929 pkt.
7. SP nr 7 Mielec               819 pkt.
8. SP nr 9 Mielec               464 pkt.
   SP nr 13 Mielec               774 pkt.  PK   brak rejestracji w SSRS
    SP Przecław                    757 pkt. PK  brak rejestracji w SSRS

1. SP Tuszów Nar.:
100 m: Pietryka Jakub    13,12    87
           Jarek Jacek        13,20    85
 300 m: Trela Piotr          41,90   107
             Koza Jakub       43,11    94
            Piekarski Łukasz  41,84  108
1000 m: Zawadzki Maciej   3,17,89  70
             Grzelak Alan       3,04,44   91
            Sieja  Damian      3,09,24    82
skok w dal: Serafin Łukasz    4,20    45  x
                 Wieczerzak Michał   5,02  72
pchnięcie kulą: Głaz Paweł    11,05    106
                      Lubacz Robert   9,34    69   x
                     Konefał  Kacper   8,53   53  x
 rzut oszczepem: Mączyński Paweł  35,74   93
sztafeta 4 X 100 m;     49,41      131

2. Gim. Radomyśl Wielki:
100m : Gakan Mateusz     13,03    90
           Krupa Krystian       12,59    107
           Turosz Jakub         12,82     97
300m: Cichoń Dawid         43,50     91
          Krzysztifik Dominik   43,99    88
1000m: Kilian Adrian          3,01,82    96
            Bajor Krzysztof       3,03,98   92
pchnięcie kulą: Działo Maksymilian  10,03    86
rzut dyskiem:  Maj Michał     22,55        47  x
rzut oszczepem: Dudek Grzegorz    28,48    52
                        Ratusiński Konrad    36,07   95
sztafeta 4 X 100m:   50,10      121

3. SP Wadowice Górne:
100 m: Padykuła Paweł   13,01      91
           Ząbek Piotr         13,75     66   x
           Sypek Bartłomiej   13,52    74
300 m: Para Bartosz        40,20     129
            Wąż Tomasz        42,91     95
1000m: Lolo Adam          3,06,08    88
            Kołton Mateusz    3,20,35   67
           Midura Piotr          3,13,69   76
skok w dal: Wąż Mateusz   5,21      53  x
skok wzwyż: Trybus Krystian    135   53  x
pchnięcie kulą: Kupiec Tomasz   9,23    67
                      Węgrzyn Adrian   10,13   91
rzut dyskiem: Brzostecki  Dominik   23,38   52  x
rzut oszczepem:  Greczkowski Piotr   35,19    91
sztafeta 4 X 100m:  49,27    133

4. SP Borowa:
100 m: Serafin Igor      13,51       74
           Trzpis Mateusz   13,81      65
           Wiącek Adrian    13,35      80
300 m: Bogdan Rafał     39,95     133
           Wójtowicz Kacper  41,10    117
           Rokoszak Paweł    42,29   102
 1000 m: Jędrzejowski Dominik  3,28,23   57
              Szczerba Dawid     3,24,55   62
             Miłoś Kacper          3,15,88    73
pchnięcie kulą : Wojtusiak Konrad   11,22   108
rzut dyskiem: Siembab  Piotr    24,86       62
Sztafeta 4 X 100 m : 48,49      144

5. SP Wola Mielecka:
100m: Kamuda Wojciech   13,50    75
          Leśniowski Marcin  13,36     79
         Zaremba Michał      13,43     77
300 m:  Kania Łukasz     45,45     81
            Król Wiktor         46,70     75
            Szczepanowicz  Miłosz   47,58   70
1000m: Pazdyk Dominik    3,23,74    63
            Kuzdżał Piotr         4,05,01     17  x
skok w dal: Michoń Bartosz  4,85     67
                 Trybulec Wojciech   4,40    52   x
                Burczy Kacper       4,71     62  x
skok wzwyż: Młynarczyk   Konrad   150   75
pchnięcie kulą:  Bania Janusz    8,73     57  x
                      Dolot Damian   9,45      72
rzut dyskiem: Bigos Patryk  34,44     119
sztafeta 4 x 100 m:  50,94      110

6. SP Chrzelów
100 m: Gromada Dawid   13,73   67
           Sikora Jakub       13,70   68
           Kasprzak Paweł    13,18    85
300 m: Mazur Paweł        1,00,07      19  x
           Latawiec Mateusz   45,31     81
           Kędzior Kacper      44,28    87
1000 m: Karczewski Igor    3,27,10  59  x
             Barnat Kacper      3,21,63   65  
 skok wzwyż:  Bauer Piotr     155   83
                   Iwanow Mikołaj    150   75
                   Kasprzak Arkadiusz  155  83
 pchnięcie kulą : Magda Tomasz     9,09   64
                       Skiba Karol          9,72    77
                        Ciemięga Karol    9,03    63   x
rzut oszczepem:  Ortyl Wojciech   28,01     50  x
    sztafeta 4 X 100 m:  52,52     94

7. SP nr 7 Mielec
100 m:  Tomczyk Kajetan     12,89        95
            Prazek Mikołaj        13.02         01
            Bąk Jakub               12,20        125
300 m:   Krużel Jakub          45,48        81
            Drąk Bartosz          41,94        107
           Bieś Wiktor             42,63          98
1000 m: Kobos  Oskar        3,25,43    61
skok w dal;  Wałek Michał    5,34       83
                  Zabrzański Dominik    5,18    78

8. SP nr 9 Mielec:
100 m: Molek Mateusz       38,85      153
           Szyfler  Tymon       42,55        99
           Sito Konrad            43,30       93
skok wzwyż: Burdzel Dawid  130        46
rzut dyskiem:  Hyliński Kacper   15,60    13
                     Chrabąszcz Wiktor  18,25   23
rzut oszczepem: Skrzyniarz Igor    15,60    13
                        Dereń Alan          21,03    24
sztafeta 4 X 100 m:      DS      O
PK SP nr 13 Mielec:
300m : Puzio Jakub     14,01      60
           Chmielowiec Szymon  13,48     75
300m:  Jaworski Patryk     39,44     141
           Piecuch Filip       43,93      88   PK  
          Fryc  Filip           52,04      48    PK     
1000 m: Stachura Kacper  3,28,11   57
             Gąska Maciej      3,37,94    45
skok w dal :  Szczerba Michał   4,95   75
                   Sokalski  Dariusz   4,58   58  PK
                  Nycek Kacper          4,83     66
                 Głowacki Jan           4,59     58   PK
skok wzwyż: Chruściel  Norbert   130   456
 pchnięcie kulą: Kopeć Patryk    6,65     19
                       Bartkowski Igor  7,86     40
                     Jasicki Natan       PK
rzut dyskiem:  Łępa Bartłomiej  20,28     33
                     Kapusta Norbert  19,97     31
rzut oszczepem: Cichoń Tomasz   17,43    12  PK
                        Ząbek   Kordian   13,45    3
sztafeta 4 X 100 m        53,47       87

PK Gim. Przecław:
100 m: Wojtaszek Seweryn   13,10    88
           Świderski Wojciech    13,87    63
300 m: Najuch Maksymilian   46,90    74
           Sędłak Patryk            46,00    78
           Strzępka Kacper         49,97    58
1000 m: Kozak Marcin           3,52,89   29 x
             Majka Mikołaj          3,22,92   64
             Muniak   Michał       3,39,45    43
skok w dal: Paściak Patryk     4,12       42
pchnięcie kulą; Wilk Rafał      10,25    93
                      Słąba Norbert  10,11   89
 rzut dyskiem: Pleban Adrian   25,41    65
 rzut  oszczepem: Piechota Maciej  22, 97   31   x
sztafeta 4 X 100 m:    DS      0               
Dziewczęta:
1. SP nr 9 Mielec                1309 pkt       awans do Finału Wojewódzkiego
2. Gim. Radomyśl Wielki     1034 pkt
3. SP Wadowice Górne          963 pkt
4. SP nr 8 Mielec                  632 pkt
5. SP  Chorzelów                  594 pkt
6. SP Wola Mielecka             543 pkt
7. SP nr 7 Mielec                  493 pkt
   SP Przecław                      624  pkt  PK brak rejestracji w SSRS

1. SP nr 9 Mielec:
100 m: Gaweł Martyna    12,71   181
           Smutek Magdalena   13,65   130
           Gruszka Gabriela     16,54    54  x
300 m: Hasek Katarzyna      47,90    107
           Domin Laura            47,88    107
           Majkutewicz Julia      52,13     81
600 m: Świętek Aleksandra   1,47,29   116
           Małaszewska Julita      1, 58,37  82
          Lelakowska Sylwia        2,01.29   77  x
skok w dal: Nowak Kinga       4,23     87
                 Wilk Oliwia          3,33    42   x
skok wzwyż:  Molek Oliwia     145     125
                   Orłowska Julia   135      86
                   Stobierska Alicja 140    100
pchnięcie kulą:  Moskal Oliwia   5,63   5  x
sztafeta 4 x 100 m:             53,81     107

2. Gim. Radomyśl Wielki:
100 m: Ryś Weronika        14,38       103
           Wolak Wiktoria      15,12        85
           Gałat Weronika       14,35       103
300 m: Wałęga Karolina     51,30      80
           Ryś Aleksandra      51,61       84
           Wilk Marcelina        48,79       98
600 m: Stopa Aleksandra    1,55,46   88
           Kośla Milena           2,13,87    53
skok w dal: Kilian Martyna    3,80       65
                 Dolot Daria        3,97       74
                Bytnar Edyta       4,39       95
pchnięcie kulą;   Bogacz Karolina  7,50  52  x
sztafeta 4 X 100 m:           54,25   101

3. SP Wadowice Górne:
100 m: Midura Natalia        15,70      71
           Moryl Dominika      15,73      71
           Krupa Weronika      14,74     94
300 m: Nowak Magda         53,17     76
           Węgrzyn Julia         49,74     93
600 m:  Czaja Paulina        2,17,28    47  x
            Polak Wiktoria      2,15,80    50
            Krawiec Kamila      2,16,92     48
 skok w dal:  Gałat Nikola    4,24       87
pchnięcie kulą: Kubat Paulina   7,49   51
                     Warzocha Andżelika  8,01   69
                     Turczyn Wiktoria       8,97   104
sztfeta 4 X 100 m:        58,28       49

4. SP nr 8 Mielec:
100 m: Pszeniczna Calvo Olivia     16.10     63
           Haracz Faustyna         15,30       81
           Marczenia Amelia        15,80       49
300  m:  Kaczmarczyk Weronika    56,08   62
skok w dal: Jackowska Wiktoria      3,79    65
                 Kozik Katarzyna           3,00    75
 skok wzwyż: Cynar Kamila          120    56
                   Gąska   Maria         120    56
pchnięcie kulą: Działo Joanna      8,05    70
                      Ciejka Justyna      6,70   28
sztafeta 4 X 100 m:      62,33             27

5. SP Chorzelów:

100 m: Leśniak iga               15,83       68
           Gudz Oliwia               17,83      33
           Totoń Kamila             16,90      48
300 m: Piechota Natalia        1,01,96     38
           Gaj Martyna               58,90      50
           Leżniak Roksana        54,94      52
600 m: Płaza Paulina           2,08.29     64
           Sosińska Julia           2,15.57     50
           Kania Wiktoria          2,14,90      52
pchnięcie kulą : Skoroś Aleksandra   8,13    73
rzut oszczepem: Trela Kamila     16,97     26
sztafeta 4 X 100 m:     62,71           25

7. SP Wola Mielecka:
300 m: Bury Aleksandra       56,13      61
skok w dal: Klimczak Magdalena   3,38  44
                Skrzyniarz Alaksandra  3,76    63
skok wzwyż: Żola Paulina       130       76
pchnięcie kulą : Kamuda Oliwia  8,97   99
                      Miga  Natalia      7,01    36
                      Siembab Aleksandra   7,72   59
rzut dyskiem: Strugała Ewa          21,73     77
                     Jasionek Aleksandra   15,68    28
rzut oszczepem: Czaja Faustyna       8,38   0

  7. SP nr 7 Mielec:
100 m: Szkutnik Sandra      16,48     55
 300 M: Ochak Weronika      59,67     47
            Bujak Anna            53,58      74
600 m: Rusek Patrycja        2,07,30   65
skok w dal: Rostocka Laura   3,53     52
                 Chorązka Gabriela   3,22   37
                 Cichoń Dagmara     3,77    64
pchnięcie kulą : Barszcz Nilena    7,98    68
sztafeta 4 X 100 m:  61,39    31

PK. Gim. Przecław:
100 m: Gawryś Anna      15,27      82
300 m: Szeliga   Adrianna    56,54    60
600 m: Skrzypek Natalia     2,18,87   44
           Skrzypek Paulina     2,19,67   43
           Jaszcz Kinga           2,19,22   44
pchnięcie kulą; Machnik Malena    7,83   63
                      Strzelczyk Alicja     7,76   60
rzut oszczepem: Augustyn Natalia   26,60    76
                        Gawryś Izabela      0         0
sztafeta 4 X 100 m:   59,78       40
Finał Powiatowy - piłka nożna chłopców - 10.05. 2018r.  Wadowice Górne:
Gim. Radomyśl W. - SP Wadowice G. 1:1
SP Tuszów N. -   SP nr 7 Mielec     1 : 0
Gim. Radomyśl W. - SP Tuszów N.  1 : 1
SP Wadowice G. - SP nr 7 Mielec   3 : 3
Gim. Radomyśl W. - SP nr 7 Mielec 4: 3
SP Wadowice G. - SP Tyuszów Nar.  1 : 1
Kolejność:
1. Gim. Radomyśl Wielki    5    6 : 5
2. SP Tuszów Nar.              5     3 : 2
3. SP Wadowice Górne       3     5 : 5
4. SP nr 7 Mielec               1     6 : 8
5-8. SP nr 13 Mielec
       SP Chorzelów     
       Gim. Czermin
       Gim. Przecław
9-12. SP Padew Nar.
        SP Wola Mielecka
       SP Borowa
       SP nr 3 Mielec
13. SP nr 6 Mielec

Finał Powiatowy - piłka nożna dziewcząt - 9.05. 2018 r. Mielec:
SP nr 7 Mielec   -  SP Wadowice G.   0 : 1
SP Padew N. -     SP Chorzelów        1 : 0
SP nr 7 Mielec   -  SP Padew N.       0 : 1
SP Wadowice G. -  SP Chorzelów     1 : 1
SP nr 7 Mielec   -  SP Chorzelów     1 : 4
SP Wadowice G. - SP Padew  N.       1 : 3
Kolejność:
1. SP Padew N.       9         5 : 1
2. SP Chorzelów      4        5 : 2
3. SP Wadowice G. 4         3 : 4
4. SP nr 7 Mielec     0        1 : 6
5-6. Gim. Radomyśl W.
       SP Tuszów N.
7-8. SP Borowa
       SP nr 13 Mielec
Wyniki półfinałów  powiatowych piłki nożnej:
Chłopcy:
Grupa A - Mielec :

SP 6 Mielec  - SP Padew N.   1;3                                                                                               SP 13 Mielec - SP Tuszów  N.    1;3
SP 6 Mielec  - SP  Tuszów  N.  0:7
SP 13 Mielec - SP Padew N.     2:1
SP 6 Mielec  - SP 13  Mielec     0:2
SP  Tuszów N. - SP Padew N.    7:1
Kolejność:                                                                                                                               1. SP  Tuszów  N.       9        17 : 2     awans do finału powiatowego                                              2. SP  13 Mielec         6         5 : 4
3. SP Padew N.         3          5 : 10
4. SP 6 Mielec           0         1 : 12
Grupa B Radomyśl Wielki:
Gim.  Radomyśl-SP Chorzelów 4:0
Gim. Radomyśl- SP Wola Mielecka 6:0
SP Chorzelów- SP Wola Mielecka. 6:2
Kolejność:
1. Gim.  Radomyśl W.    6  10-0  awans do finału
2. SP  Chorzelów           3   6-6
3. SP Wola Mielcka        0   2:12
Grupa  C- Wadowice Górne:

SP  Wadowice Górne-  Gim. Czermin 1:1
Gim. Czermin-  SP  Borowa 2:1
SP Wadowice Górne- SP Borowa 3:1
 Kolejność:
1. SP  Wadowice Górne 4   4 : 2  awans do finału
2. Gim. Czermin          4    3 : 1
3. SP  Borowa              0     2 : 5
Grupa D Przecław:
Gim Przecław - SP 3 Mielec       13-0
SP 7 Mielec - Gim Przecław         4-2
SP 3 Mielec - SP 7 Mielec            0-8
Kolejność:
1. SP nr 7 Mielec       6      12 : 2  awans do finału
2. SP Przecław          3       15 : 4
3. SP nr 3 Mielec      0        0 : 21

Dziewczęta:
Grupa A: Mielec
SP nr 7 Mielec -awans  do finału
 SP nr 6 Mielec  -  nie brała udziału - - 20 pkt do współzawodnictwa powiatowego
Gim. Przecław   - nie brała udziału  - - 20 pkt do współzawodnictwa powiatowego
Grupa B - Wadowice Górne

SP Wadowice Górne-  SP Pławo,Borowa 5:1
SP Wadowice Górne- SP Tuszów Narodowy 7:0
SP Tuszów Narodowy- SP Pławo,Borowa 4:3
Kolejność:
1. SP  Wadowice Górne    6      12 : 1   awans do finału
2. SP Tuszów Narodowy    3       4 : 10
3. SP Borowa                  0       4 : 9
Grupa C - Radomyśl Wielki:
SP Chorzelów -  SP nr 13 Mielec   2:2
SP Chorzelów-  Gim. Radomyśl W.  2:1
Gim. Radomyśl  W. - SP nr 13 Mielec 3:0
Kolejność:
1. SP   Chorzelów               4      4-3   awans do finału
2. Gim.  Radomyśl W.         3      4-2
3. SP nr 13  Mielec             1       2-5

Grupa D :
SP Padew Nar.   awans do finału

Wyniki finału piłki siatkowej dziewcząt - 9.03.2018 r. Wola Mielecka:
Gim. Radomyśl W. - SP nr 7 Mielec    2 : 0
SP Chorzelów - SP Wola Mielecka       0 : 2
SP Wola Mielecka  - Gim. Radomyśl W.    0 : 2
SP nr 7 Mielec  -     DP Chorzelów      2 : 0
Gim. Radomyśl W. - SP Chorzelów        2 : 0
SP nr 7 Mielec  - SP Wola Mielecka      2 : 1
Kolejność:
1. SP nr 7 Mielec       6    6 : 1      awans do rejonu
2. Gim. Radomyśl W.  5   4 : 2
3. SP Wola Mielecka   4    3 : 4
4. SP Chorzelów         3    0 : 6
5 - 8. SP Wadowice Górne
        SP nr 3 Mielec
          
SP Tuszów Nar.
        Gim.  Przecław
9 - 12. SP nr 8 Mielec
           SP nr 13 Mielec
          SP Gawłuszowice
          SP Borowa
13- 14. SP nr 6 Mielec
           SP Czermin
Wyniki finału piłki siatkowej  chłopców - 8.03. 2018 r. Chorzelów:
Gim. Radomyśl W.  - SP Wola Mielecka     1 : 2
SP Chorzelów -  SP Tuszów Nar.               1 : 2
Gim. Radomyśl W.   -  SP Chorzelów        2 : 0
SP Wola Mielecka  -    SP Tuszów  Nar.     2 : 0
Gim. Radomyśl W.  -  SP Tuszów Nar.      0 : 2
SP Wola Mielecka - SP Chorzelów           2 : 0
Kolejność:
1. SP Wola Mielecka       6      6 : 1  awans do rejonu
2. SP  Tuszów Nar.          5      4 : 3
3. Gim. Radomyśl W.     4       3 : 4
4. SP Chorzelów             3      1 : 6
5-8. SP Wadowice Górne
      SP nr 7 Mielec
      SP Gawłuszowice
      SP Przecław
9-12. SP nr 6 Mielec
        SP nr 3 Mielec
       SP Czermin
        SP Borowa         

Wyniki półfinału  wojewódzkiego - piłka ręczna dziewcząt - 7.03.2018 r. Radomyśl W.:
SP nr 5 Nisko  - Gim. Radomyśl W. 8 : 14
SP Bojanów - SP Dzikowiec             2 : 17
SP nr 5 Nisko - SP Dzikowiec         9 : 17
Gim. Radomyśl W. - SP Bojanów     15 : 5
Gim. Radomyśl W. - SP Dzikowiec   7 : 11  z rejonu
SP nr 5 Nisko - SP Bojanów            7 : 8   z rejonu
Kolejność:
1. SP  Dzikowwiec              9   45 : 18    finał
2. Gim. Radomyśl W.        6   36 : 24    baraż
3. SP Bojanów                  3    15 : 39
4. SP nr 5 Nisko               0    24 : 39

Wyniki półfinałów - piłka siatkowa  chłopców:
Grupa A - Wola Mielecka:

SP Wola Mielecka : SP Wadowice Górne 2 : 0 (25:19, 25:17)
SP Wadowice Górne : SP 6 Mielec 2 : 0 (25:15, 25:15)
SP Wola Mielecka : SP 6 Mielec 2 : 0 (25:23, 25:12)
Kolejność:
1.  SP Wola Mielecka 4 pkt.        4 : 0- awans do finału powiatowego
2.  SP Wadowice Górne 3 pkt.    2 : 2
3.  SP 6 Mielec 2 pkt.               0 : 4
Drużyna SP nr 8 Mielec - nie brała udziału
Grupa B - Radomyśl Wielki :
SP 7 Mielec - SP 3 Mielec  (2:0),  ( 25:13, 25:15)
SP 7 Mielec - Gim.Radomyśl Wlk. (0:2),  (18:25, 24:26)
Gim. Radomyśl Wlk. - SP 3 Mielec (2:0),  (25:9, 25:13)
Kolejność:
1. Gim.  Radomyśl Wielki    4     2 : 2  awans do finału
2. SP nr 7 Mielec                3     2 : 2
3. SP nr 3 Mielec                2     0 : 4
Grupa C - Tuszów Narodowy:
Gim. Czermin -  SP Tuszów Nar.   0 : 2 (21:25, 14:25)
SP Tuszów Nar. -  SP Gawłuszowice 2 : 0  (25 : 18, 25:21)
SP Gawłuszowice - Gim. Czermin      2 : 0 (26:24,25:19)
Kolejność:
1. SP Tuszów Nar.     4        4 : 0  awans do finału
2. SP  Gawłuszowice   3       2 : 2
3. Gim. Czermin       2       0 : 4
Grupa D - Chorzelów:

Gim. Przecław - SP  Borowa  2: 0  (32:30, 25:19

SP Borowa -  SP Chorzelów 1 : 2  (20:25, 25:17, 14:16)

SP Chorzelów - Gim.  Przecław  2 : 0  (25:14, 25:22)
Kolejność:

1. SP  Chorzelów        4    4 : 1 - awans do finału

2. Gim.  Przecław       3    2 : 2

3. SP  Borowa            2    1 : 4

Wyniki półfinałów  - piłka siatkowa dziewcząt:
Grupa A - Wola Mielecka:

SP Wola Mielecka : GIM. Przecław 2 : 0 (25:19, 25:6)
GIM. Przecław : SP Borowa 2 : 1 (25:9, 18:25, 15:10)
SP Wola Mielecka : SP Borowa 2 : 0 (25:20, 25:16)
 
Kolejność:
1.  SP Wola Mielecka 4       4 : 0      awans do finału powiatowego
2 .  GIM. Przecław    3         2 : 3
3 .  SP Borowa        2         1 : 4

Grupa B - Mielec:
Gim. Radomyśl W. - SP nr 13 Mielec  2 : 0  (20:11, 20:18)
Gim. Radomyśl W.   - SP nr 6 Mielec  2 : 1 (20:13,19:21,12:8)
SP nr 13 Mielec -  SP nr 3 Mielec       0 : 2 (8:20,5 : 20)
Gim. Radomyśl W. - SP nr 3 Mielec  2 : 1 (17 : 20,20:18, 15 : 9)
SP nr 13 Mielec -  SP nr 6 Mielec     2 : 0 (20:15,20:8)
SP nr 3 Mielec - SP nr 6 Mielec       2 : 0 (20 :10, 20 : 7)
Kolejność:
1. Gim. Radomyśl Wielki         6       6 : 2
2. SP nr 3 Mielec                    5       5 : 2
3. SP nr 13 Mielec                   4      2 : 4
4. SP nr 6 Mielec                    3       1 : 6
Grupa C - Chorzelów:

SP  Chorzelów - SP Gawłuszowice:2 : 1 ( 25:16, 23:25, 22:20)

Gim. Czermin - SP Wadowice Górne: 1 : 2 (24:26, 25:18, 11:15)

SP Chorzelów -Gim.  Czermin: 2 : 0 (25:19, 25:18)

SP Gawłuszowice - SP Wadowice Górne: 0 : 2 (22:25, 8:25)

SP Gawłuszowice - Gim. Czermin :2 : 1 ( 25:11, 21:25, 15:13)

SP Chorzelów -SP  Wadowice Górne: 2 : 0 (25:22, 25:22)

Klasyfikacja końcowa:

1. SP Chorzelów - 6 pkt        6 : 1 - awans do finału

2. SP Wadowice Górne - 5 pkt  4 : 3

3. SP  Gawłuszowice - 4 pkt     3 : 4

4. Gim. Czermin - 3 pkt        2 : 6
Grupa D - Tuszów Nar.:
SP nr 8 Mielec - SP Tuszów Nar   1 : 2 ( 25 : 11, 9 : 25, 13 : 15)
SP nr 7 Mielec - SP Tuszów Nar.  2 : 0  (25 : 13, 25 : 13
SP nr 7 Mielec : SP nr 8 Mielec   2 : 0  ( 25 : 13, 25 : 14)
Kolejność:
1. SP nr 7 Mielec       4       4 : 0  awans do finału
2. SP  Tuszów Nar.     3       2 : 3 
3. SP nr 8 Mielec       2      1 : 4

Finał Powiatowy - piłka ręczna chłópców - Radomyśl W. - 20.03.2018 r.:
Gim. Radomyśl W. - Gim. Przeclaw    13 : 8
Giom. Czermin - Gim. SP nr 8 Mielec  7: 18
Gim. Radomyśl W. - Gim. Czermin      13 : 11
Gim. Przecław   -  SP nr 8 Mielec         15 : 13
Gim. Radomyśl W. - SP nr 8 Mielec     10 : 14
Gim. Czermin  - Gim. Przecław            10 : 10 K. 4  : 3
Kolejność:
1. SP nr 8 Mielec        6        45 : 32
2. Gim. Radomyśl W.  6        38 : 33
3. Gim. Przecław        3        33 : 38
4. Gim. Czermin        2        29 : 41
5-8. SP nr 7 Mielec
      SP Wadowice Górne
      SP nr 13 Mielec
     SP nr 11 Mielec
9- 12. SP Borowa
         SP Wola Mielecka
        SP Tuszów Nar.
        SP nr 12 Mielec
13 -14. SP nr 3 Mielec
           SP nr 1 Mielec
Finał Powiatowy - piłka ręczna dziewcząt - 19.02. 2018 r. Wadowice Górne:
SP Wadowice G. - Gim.Przecław    13 : 10
Gim. Radomyśl W. - Gim. Czermin   13 : 1
SP Wadowice G. - Gim Radomyśl W.   8 : 9
Gim, Przecław - Gim. Czermin              7 : 5
SP Wadowice G. -  Gim. Czermin     15 : 1
Gim. Przecław  - Gim.  Radomyśl W.   3 : 13
Kolejność:
1. Gim. Radomyśl W.       9      35 : 12  awans do rejonu
2. SP Wadowice G.           6      36 : 20
3. Gim. Przecław              3      20 : 31
4. Gim. Czermin              0      7 : 35
5-8. SP nr 7 Mielec
      SP Wola Mielecka
      SP nr 2 Mielec
      SP Tuszów Nar.
9. SP nr 13 Mielec
Wyniki półfinału Wojewódzkich Igrzysk - piłka koszykowa dziewcząt -15.02.2018 r. Padew Nar.:
SP Padew Nar. - SP nr 10 Tarnobrzeg   20 : 16
SP Jarocin -   Gim.  Raniżów               6 : 16
SP Padew Nar.  - SP Jarocin                30 : 8
SP nr 10 Tarnobrzeg - Gim. Rzniżów   26 : 16
SP Padew Nar. - Gim. Raniżów          26 : 10  z rejonu
SP Jarocin    -   SP nr 10 Tarnobrzeg  28 : 21  z rejonu
Kolejność:
1. SP Padew Nar.         6         76 : 34 awans do finału
2. SP nr 10 Tarnobrzeg  4       63 : 64    mała tabela  47 : 44  awans do baraży
3. Gim. Raniżów           4        42 : 58   mała tabela   32 : 32
4. SP Jarocin               4        42 : 67  mała tabela     34 : 35

Wyniki półfinałów - piłka ręczna chłopców:
Grupa A - Czermin:

SP Borowa - SP nr 3 Mielec               11:2                                                                             Gim. Czermin -SP nr 7 Mielec            6:5
Gim.  Czermin - SP Borowa                6:1
SP nr 7 Mielec - SP nr 3 Mielec           19:1
SP Borowa - SP nr 7 Mielec                3:10
Gim. Czermin - SP nr 3 Mielec          16:0
Kolejność:
1.Gim.  Czermin        9        28 : 6 - awans do finału
2. SP nr 7 Mielec        6       34 : 10
3. SP Borowa             3       15 :  18
4. SP nr 3 Mielec        0        3 : 46
Grupa B - Wadowice Górne:
SP Wola Mielecka-  Gim. Przecław         10:20
Gim.  Przecław- SP Wadowice Górne      16:7
SP Wola Mielecka- SP Wadowice Górne  12:13
Kolejność:
1. Gim.  Przecław               6      36 : 17   awans do finału
2. SP Wadowice Górne        3      20 : 28
3. SP  Wola Mielecka          0     22 : 33
Grupa C -Mielec:
 SP 8 Mielec -SP 13 Mielec       11-6
SP Tuszów N. - SP 1 Mielec      11-4
SP 8 Mielec -SP 1 Mielec         17-4
SP 13Mielec -SP Tuszów N.       9-4
SP 8 Mielec -SP Tuszów N.       11-5
SP 13 Mielec-SP 1 Mielec        11-5
Kolejność:
1. SP 8 Mielec    9 pkt.      39 : 15   awans do finału
2. SP13 Mielec   6 pkt.      26 : 20
3. SP Tuszów N   3 pkt.      20 : 24
4. SP1 Mielec     0 pkt.      13 : 39
Grupa D - Radomyśl Wielki:
Gim.  Radomyśl Wielki - SP 11Mielec        29:7
Gim. Radomyśl Wielki- SP 2 Mielec           33:8
SP 11 Mielec- SP 2 Mielec                       24: 9
Kolejność;
1. Gim. Radomyśl Wielki   6       62 : 15    awans do finału
2. SP nr 11 Mielec            3        31 : 38
3. SP nr 2 Mielec              0       17 :  53

Wyniki półfinałów - piłka ręczna dziewcząt:
Grupa A - Wadowice Górne:
SP Wadowice Górne - SP nr 7 Mielec     25:5

1. SP Wadowice Górne      3     25 : 5   awans do finału
2. SP nr 7 Mielec              0      5 : 25

Grupa B- Radomyśl Wielki:
Gim.  Radomyśl Wielki- SP  Wola Mielecka 27:1
1. Gim. Radomyśl Wielki   3     27 : 1   awans do finału
2. SP Wola Mielecka         0       1 : 27

Grupa C - Mielec:
SP Przecław-SP 13 Mielec     11-1
SP 13 Mielec-SP 2 Mielec      6-8
SP Przecław-SP 2 Mielec       15-1
Kolejność:
1. SP Przecław       6 pkt.     26 : 2  awans do finału
2. SP 2 Mielec       2 pkt.      9 : 21
3. SP 13 Mielec     0 pkt.      7 : 19

Grupa D - Czermin:
Gim.. Czermin -  SP Tuszów Nar.  5 : 4
1. Gim. Czermin     3      5 : 4  awans do finału
2. SP Tuszów Nar.    0     4 : 5

Rejon - piłka koszykowa chłopców 7.12.2017 r. Mielec

SP 7 Mielec – SP 1 Kolbuszowa  22-12

SP 7 Mielec - SP Grabiny   28-13

SP 7 Mielec - Gimnazjum Iwierzyce   15-14

SP 1 Kolbuszowa  - SP Grabiny    32-13

SP 1 Kolbuszowa – Gimnazjum Iwierzyce   20-10

SP Grabiny - Gimnazjum Iwierzyce    23-22
Kolejność:

1. SP 7 Mielec                           6          65 : 39   awans do pólfinału

2. SP 1 Kolbuszowa                 5         64 : 45    awans do półfinału

3. SP w Grabinach              4        49 : 64

4. Gim. w Iwierzycach         3        46 : 58
Półfinał wojewódzki  unihokeja chłopców - 12.12.2017 r. Padew Nar.:
Eliminacje : Grupa A:
SP Padew Nar. - SP Brzeźnica    0 : 1
SP Kłyżów    -  SP Harasiuki      0 : 2
SP Padew Nar.  - SP  Kłyżów      1 : 0
SP Brzeźnica  -  SP Harasiuki    1 : 0
SP Padew Nar. -  SP Harasiuki   0 : 0
SP Brzeźnica   -  SP Kłyżów       0 : 1 
Tabela :
1. SP Brzeźnica     4   2 : 1  finał
2. SP Harasiuki     3   2 : 1  finał
3. SP Padew Nar.   3   1 : 1
4. SP Kłyżów        2    1 : 3
Grupa B:  
SP Majdan Kr.  -  SP Borowa        1 : 0
SSP Tarnobrzeg - SP Straszęcin    0 : 5
SP Majdan Kr.  -  SSP Tarnobrzeg  2 : 0
SP Borowa     -   SP Straszęcin      1 : 1
SP Majdan Kr. - SP Straszęcin      0 : 3
SP Borowa - SSP Tarnobrzeg       1 : 1
Tabela:
1. SP Straszęcin      5    9 : 0   finał
2. SP Borowa          4    3 : 2   finał
3. SP Majdan Kr.     2    2 : 4
4. SSP Tarnobrzeg  1    1 : 8
Finał:
SP Straszęcin  - SP Borowa    1 : 1  z grupy
SP Brzeźnica   SP Harasiuki   1 : 0  z grupy
SP Straszęcin  - SP Brzeźnica 1 : 1
SP Borowa    -  SP Harasiuki   1 : 0
SP Straszęcin -  SP Harasiuki  4 : 0
SP Borowa   -  SP Brzeźnica    0 : 1
Kolejność:
1. SP Brzeźnica     5     3 : 1  awans do finału wojewódzkiego
2. SP Straszęcin    4     6 : 2  awans do finału wojewódzkiego
3. SP Borowa        3     2 : 1  awans do finału wojewódzkiego
4. SP Harasiuki    0      0 : 6
5-6. SP Padew Nar.
      SP Majdan Kr.
7-8. SP Kłyżów
      SSP Tarnobrzeg

Półfinał  wojewódzki unihokeja dziewcząt -4.12.2017 r. Padew Nar.:
Eliminacje:
Grupa A:
SP Majdan Kr. - SP Pustków  3 : 1
SP Harasiuki -  SPPadew N.  1 : 0
SP Majdan Kr. - SP Harasiuki  2 : 2
SP Padew N.  - SP Pustków    2  : 0
SP Majdan Kr. -  SP Padew N.  0 : 0
SP Pustków  -  SP Harasiuki  0 : 0
Tabela:
1. SP Majdan Kr.    4     5 : 3  finał
2. SP Harasiuki     4     3 : 2  finał
3. SP Padew Nar.   3     2 :1
4. SP Pustków      1     1 : 5
Grupa B:
SP Brzeźnica   - SP Borowa    2 : 0
SP Brzeźnica  -  SP  10 Tarnobrzeg  5 : 0
SP Borowa     -  SP  10 Tarnobrzeg   3 : 0
Tabela:
1. SP Brzeźnica     4   7 : 0   finał
2. SP Borowa        2   3 : 2   finał
3. SP 10 Tarnobrzeg 0   0 : 8
Finał:
 SP Brzeźnica   -   SP  Borowa   2 : 0
SP Majdan Kr.  -   SP Harasiuki  2 : 2
SP Borowa   -  SP  Harasiuki     0 : 3
SP Majdan Kr.  -  SP Brzeźnica   0 : 1
SP Brzeźnica   -  SP Harasiuki  6 : 0
SP Borowa   -  SP Majdan Kr.    1 : 0
Kolejność:
1. SP Brzeźnica    6     6 : 0    awans do finału
2. SP Harasiuki    3     5 : 5    awans do finału
3. SP Majdan Kr.  3     3 : 3     awans do finału
4. SP Borowa       0     0 : 6
5-6. SP Padew  Nar.
      SP  nr 10 Tarnobrzeg
7. SP Pustków  

Powiatowy Finał tenisa stołowego - Mielec - 1.12.2017 r.
Dziewczęta:
1. SP Tuszów Narodowy   awans do rejonu
2. SP Borowa                 awans do rejonu
3. SP Wadowice Górne
4. SP nr 7 Mielec
5. SP Chorzelów

Chłopcy:
1. SP Tuszów Narodowy awans do rejonu
2. SP Chorzelów          awans do rejonu
3. SP nr 7 Mielec
4. SP Wadowice Górne
5. SP nr 6 Mielec

Powiatowy finał unihokeja chłopców - 22.11.2017 r.  Padew Nar.
Eliminacje:
Grupa A:
SP Borowa - SP Wola Mielecka    2 : 2
SP 6 Mielec  -  SP Tuszów Nar.    1 : 7
SP Borowa   -   SP 6 Mielec        5 : 0
SP Wola Mielecka - SP Tuszów Nar.  0 : 0
SP Borowa  -  SP Tuszów Nar.     2 : 0
SP Wola Mielecka - SP 6 Mielec  2 : )
Tabela:
1. SP Borowa          5      9 : 2  finał
2. SP Wola Mielecka   4    4 : 2  finał
3. SP Tuszów Nar.     3      7 : 3
4. Sp 6 Mielec         0      2 : 19
Grupsa B:
SP Gawłuszowice  - SP Padew Nar.   1 : 1
SP Gliny Małe - SP Padew Nar.        1 : 1
SP Gawłuszowice : SP Gliny Małe     1 : 0
Tabela:
1. SP Gawłuszowice      3        2 : 1   finał
2. SP Padew Nar.          2       2 : 2   finał
3. SP Gliny Małe          1        1 : 2
Finał:
SP Borowa - SP Padew Nar.      0 : 1
SP Wola Mielecka -  SP Gawłuszowice   1 : 1
SP Borowa      -  SP Gawłuszowice   3 : 0
SP Wola Mielecka - SP  Padew Nar.   0 : 1
SP Borowa  - SP Wola Mielecka   1 : 1  z grupy
SP Padew Nar. - SP Gawłuszowice    1 : 1  z grupy
Kolejność końcowa:
1. SP Padew Nar.          5     3 : 1     awans do półfinału
2. SP Borowa               3     4 : 2     awans do półfinału
3. SP Wola Mielecka   2       2 : 3
4. SP Gawłuszowice      2      2 : 5
5-6. SP  Gliny Małe
      SP Tuszów Nar.
7. SP 6 Mielec

Powiatowy finał unihokeja dziewcząt - 20.11.2017 r. Padew Nar.:
SP Gawłuszowice - SP Gliny Małe   1 : 3
SP Borowa - SP Tuszów  Nar.         0 : 2
SP Padew Nar. - SP Gawłuszowice  1 : 0
SP Gliny Małe - SP Borowa            0 : 2
SP Tuszów Nar. - SP Padew Nar.     1 : 2
SP Gawłuszowice  - SP Borowa       1 : 3
SP Gliny Małe -    SP Tuszów Nar.  2 : 1
SP Padew Nar. - SP Borowa          1 : 1
SP Gawłuszowice - SP Tuszów Nar. 1 : 0
SP Gliny Małe - SP Padew Nar.      0 : 2 
Tabela:
1.  SP Padew Nar.          7          5 : 1  awans do półfinału wojewódzkiego
2. SP Borowa                5          6 : 4  awans do półfinału wojewódzkiego
3. SP Gliny Małe           4           5 : 6
4. SP Gawłuszowice       2           3 : 7 bezpośredni mecz
5. SP Tuszów  Nar.         2          4 : 5

Powiatowy finał piłki koszykowej chłopców - Przecław 17.11.2017r.
SP Przecław  -   SP Wola Mielecka   19 : 6
SP 7 Mielec   -   SP Padew N.          19 : 5
SP Przecław   -  SP 7 Mielec            15 : 19
SP Wola Mielecka - SP Padew   N.    8 : 5
SP Przecław   -  SP Padew N.           20 : 8
SP Wola Mielecka -  SP 7 Mielec     14 : 22
Kolejność:
1. SP 7 Mielec        6     60 : 34   awans do rejonu
2. SP Przecław        5     54 : 33
3. SP Wola Mielecka 4   28 : 46
4. SP Padew Nar.     3    18 : 47
5-8. SP Tuszów Nar
       SP Chorzelów
       SP Radomyśl W.
       SP Czermin
9 - 12. SP 6 Mielec
           SP Gawłuszowice
          SP Borowa
          SP 3 Mielec
13. SP 1 Mielec

Powiatowy finał piłki koszykowej dziewcząt - Padew Nar. - 16.11.2 017 r.:
SP 2 Mielec - SP 7 Mielec   14 : 10
SP Padew N.  - SP Borowa   27 : 13
SP 2 Mielec  -  S Padew N.   5 : 25
SP 7 Mielec  - SP Borowa     15 : 5
SP 2 Mielec  -  SP Borowa  19 : 16
SP 7 Mielec  - SP Padew N.  7 : 23
Kolejność:
1. SP Padew N.   6       75 : 25  awans do rejonu
2. SP 2 Mielec    5       38 : 41
3. SP 7 Mielec    4       32 : 42
4. SP Borowa     3       34 : 61
5-8. SP Gawłuszowice
      SP Chorzelów
      SP Radomyśl W.
      SP Przecław
9- 12. SP Gliny Małe
         SP 3 Mielec
         SP 6 Mielec
        SP Wola Mielecka
 13. SP Tuszów Nar.

Rejonowe szachy drużynowe- 13.11.2017 r. Mielec

1. Gim. nr 1 Dębica    10pkt.  18,5   awans do finału
2. SP  nr 13 Mielec      5 pkt   10,0  awans do finału
3. SP Dobrków            5  pkt.   9,5
4. Gim. Czarna Sędz.  4 pkt.    8,0  4 pkt. I szach.
5. Gim. Cmolas          4 pkt.    8.0 3pkt I szach.
6. SP Tuszów Nar.       2 pkt.    6,0

Wyniki półfinałów piłki koszykowej chłopców;
Grupa A - Padew Nar.

SP1 Mielec – SP Tuszów Nar      2 : 28

SP Padew Nar – SP6 Mielec  16 : 7

SP 1 Mielec  - SP Padew Nar  11 : 26

SP Tuszów Nar  - SP 6 Mielec     24 : 13

SP 1 Mielec – SP 6 Mielec     13 : 30

SP Tuszów Nar -  SP Padew Nar 11 : 12

1.  SP Padew Nar      6pkt    54 – 29   awans do finału

2. SP Tuszów Nar       5pkt    63 – 27

3.   SP 6 Mielec            4pkt   50 – 53

4.  SP1 Mielec             3pkt   26 - 84
Grupa B Chorzelów:

SP Gawłuszowice - SP Chorzelów : 8 - 20

SP Chorzelów - SP 7 Mielec  10 - 25

 SP Gawłuszowice - SP 7 Mielec 8 - 46

1. SP 7 Mielec      4       71 : 18   awans do finału powiatowego

2. SP Chorzelów   3       30 : 28

3. SP Gawłuszowice  2    16 : 66

Drużyna SP Gliny Małe nie przybyła na zawody - - 20 pkt do współzawodnictwa

 Grupa C- Przecław:
Gim Przecław - Gim Radomyśl Wlk.                     9-7
SP 3 Mielec - Gim Radomyśl Wlk.                       1-50
Gim Przecław - SP 3 Mielec                                44-4 
 
1. Gim Przecław                 4       53 :  11   awans do finału powiatowego

2. Gim Radomyśl Wlk.        3       57 : 13

3. SP 3 Mielec                   2        5 : 94
SP 2 Mielec nie przybyła na zawody - 20- pkt do współzawodnictwa

Grupa D - Czermin:

SP Borowa - Gim. Czermin 15 : 23
SP Wola Mielecka - SP Borowa 21 : 20
SP Wola Mielecka - Gim. Czermin 32 : 22
 
Kolejność:
1. SP Wola Mielecka       4     53 : 42   (awans do finału powiatowego)
2. Gim. Czermin             3    45 : 47
3. SP Borowa                  2    35 : 44

Wyniki półfinałów piłki koszykowej  -dziewczęta:
Grupa A Padew Nar.

Grupa A: SP Padew Nar. SP Gawłuszowice, SP Gliny Małe

SP Gawłuszowice – SP Gliny Małe             10 : 3

SP Padew Narodowa – SP Gliny Małe        45 : 1

SP Padew Narodowa – SP Gawłuszowice  29 : 8

1.  SP Padew Narodowa   4 pkt     74 – 9       awans do finału powiatowego

2.  SP Gawłuszowice         3 pkt     18 – 32

3.   SP Gliny Małe              2 pkt     4 – 55
Grupa B Chorzelów:

SP Chorzelów - SP 7 Mielec  8-12

SP 3 Mielec  - SP Tuszów Narodowy  20-13

SP 7 Mielec - SP 3 Mielec    20-10

SP Chorzelów - SP Tuszów Narodowy  10- 0

SP 7 Mielec  - SP Tuszów Narodowy  22-15

SP Chorzelów - SP 3 Mielec   14-10

1. SP 7 Mielec       6   54 : 33 - awans do finału powitatowego

2. SP Chorzelów    5    32 : 22

3. SP 3 Mielec       4    40 : 43

4. SP Tuszów Narodowy 3   28 : 52

Grupa C - Przecław:

Gim Przecław - SP 2 Mielec                 8-12
SP 2 Mielec - SP 6 Mielec                   26-15
Gim Przecław - SP 6 Mielec                 35-6
 
1. SP 2 Mielec                      4      28 : 23 awans do finału powiatowego
2. Gim Przecław                    3      43 : 18
3. SP 6 Mielec                      0       21 : 61


Grupa D - Radomyśl Wielki:
SP Wola Mielecka  - Gim. Radomyśl W. 8 : 15
SP Borowa - SP Radomyśl W.              8 : 6
SP Borowa - SP Wola MIelecka            8 : 8
Tabela:
1. SP Borowa             4          16 : 12  awans do finału
2. SP Radomyśl W.     3          21 : 16
3. SP Wola Mielecka   2          14 : 23

Powiatowe zawody w szachach- 26.10.2017 .
1. SP Tuszów Narodowy     3 pkt   5  awans do rejonu
2. SP nr 13 Mielec             1 pkt   3  awans do rejonu

Powiatowe przełajowe biegi indywidualno - drużynowe 24.10.2017 rr. 
Dziewczęta:
1. SP 9 Mielec                27 pkt     (1,2,4,8,12,16,x)  awans do rejonu
2. Gim. Radomyśl Wielki  30 pkt   (3,5,6,7,9,24x)   awans do rejonu
3. SP Wadowice Górne     106 pkt  (10,18,23,26,29,34x)
4. SP 7 Mielec                   124 pkt  (17,21,25,28,33)
5.SP Przecław                   130 pkt  (14,15,27,35,39)
6. SP Borowa                    140 pkt  (13,20,31,36,40)
7. SP Tuszów Nar.             161 pkt  (11,19,32,47,52)
8. SP Czermin                    209 pkt  (30,42,43,44,50,51)
9. SP Wola Mielecka          213 pkt    (37,38,41,45,52)
10. SP Padew Nar.             217 pkt   (22,46,48,49,52)

1. Świątek Aleksandra   SP  9 Mielec     1
2. Hasek Katarzyna       SP 9 Mielec       2
3. Wolak Wiktoria         Gim. Radomyśl W.  3
4. Małaszewicz Julita  SP 9 Mielec            4
5. Stopa Aleksandra  Gim. Radomyśl W.  5
6. Ukleja Katarzyna  Gim. Radomyśl W.   6
7. Falarz Daria  Gim Radomyśl W.            7
8. Stobierska Alicja    SP 9 Mielec            8
9. Wilk Marcelina   Gim. Radomyśl W.      9
10. Weronika Krupa  SP Wadowice G.      10
11. Trela Karolina     SP Tuszów Nar.       11
12. Krakowska Wiktoria  SP 13 Mielec   
13. Lelakowska Sylwia  SP 9 Mielec        12
14. Rzeszut Patrycja  SP Borowa           13
15. Piłat Aneta Gim. Przecław                14
16. Skrzypek Paulina   Gim. Przecław     15
17. Jackowska Wiktoria  SP 8 Mielec
18. Smutek Magdalena  SP 9 Mielec      16
19. Rusek Patrycja SP 7 Mielec              17
20. Turczyn Wiktoria  SP Wadowice G.    18
21. Gil Żaneta        SP Tuszów Nar.          19
22. Peret Emilia      SP Borowa              20
23. Jaworska Amelia  SP 7 Mielec          21
24. Jamroch Barbara  SP Podborze       PK
25. Surowiec Kamila  SP Padew Nar.      22
26. Dudek Patrycja  SP Dulcza Wielka
27. Węgrzyn Julia    SP Wadowice G.     23
28. Garncarz Eliza    Gim. Radomyśl W. 24
29. Jarosz Faustyna  SP 7 Mielec           25
30. Wrzesień Wioletta    SP Wadowice G. 26
31. Jaszcz Kinga      Gim. Przecław        27
32. Chorązka Gabriela   SP 7 Mielec      28
33. Krawiec Kamila    SP Wadowice G.    29
34. Banik Nikola  GIm. Czermin             30
35. Miłoś Wiktoria  SP Borowa               31
36. Krępa Ewelina   SP Tuszów Nar.        32
37. Rostocka Laura  SP 7 Mielec             33
38. Święch Joanna   SP Wadowice G.     34
39. Skrzypek Natalia  Gim. Przecław      35
40. Sztuka Sandra  SP Borowa              36
41. Grądalska Julia   SP Wola Mielecka   37
42. Siembab Aleksandra  SP Wola Mielecka 38
43. Strużik Dominika  SP Przecław        39
44. Wnuk Izabela  SP Wadowice G.       PK
45. Gałat Nikola   SP Wadowice G.        PK
46. Polak Wiktoria SP Wadowice Górne  PK
47. Kieszek Iwona  SP Borowa           40
48. Dul Zuzanna  SP Wola Mielecka     41
49. Waręda Patrycja  Gim. Czermin     42
50. Furgał Aleksandra    SP Żarówka    
51 Ćwięka Kinga        SP Czermin        43
52. Pękala Weronika  SP Czermin        44
53. Hyla Jolanta       SP Wola Mielecka   45
54. Pszeniczna Patrycja  SP Padew Nar.  46
55. Galas Anna   SP Tuszów Nar.            47
56. Brożyna Paula   SP Padew Nar.         48
57. Wolińska Julia    Gim. Czermin        PK
58. Galory Magda  SP Padew Nar.          49
59. Dudzik Dominika  SP Czajkowa        
60. Długosz Kaja   Gim. Czermin           50
61. Zych Julia      Gim. Czermin            51
62. Machała Marcelina    SP 13 Mielec  

Chłopcy:
1.Gim.  Radomyśl Wielki          37 pkt (1,6,9,10,11,15x)  awans do rejonu
2. SP Tuszów Nar.                    41 pkt   (3,4,7,13,14,23x) awans do rejonu
3. SP Wadowice Górne             80  pkt   (2,8,16,21,33,35x)
4. SP Borowa                           113 pkt  (12,17,19,24,41,46x)
5. SP 7 Mielec                          114 pkt   (5,20,22,30,37,53x)
6. SP Wola Mielecka                150 pkt  (25,27,28,34,36,58x)
7. SP Czermin                          177 pkt  (29,31,32,42,43,58x)
8. SP 8 Mielec                          186 pkt  (18,26,44,48,49)
9. SP Padew Nar.                     214 pkt  (39,40,45,47,53,56x)
10. SP 9 Mielec                        256 pkt   (38,52,54,55,57)

 1. Jaworski Kacper   SP 13 Mielec         awans do rejonu
2. Kilian Adrian  Gim. Radomyśl W.    1
3. Midura Piotr  SP Wadowice G.         2  awans do rejonu
4. Piekarski Łukasz  SP Tuszów Nar.    3
5. Grzelak Alan  SP Tuszów Nar.          4
6. Sudoł Adrian  SP 7 Mielec              5
7. Harla Daniel  Gim. Radomyśl W.     6
8. Czekaj Maciej   SP Tuszów Nar.      7
9. Puka Bartosz   SP Wadowice G.     8
10. Krzysztofik Dominik   Gim. Radomyśl W.   9
11. Szady Mateusz  Gim. Radomyśl W.     10
12. Bajor Krzysztof  Gim. Radomyśl W.    11
13. Sieja damian  SP Tuszów Nar.            PK
14. Wójtowicz Kacper  SP Borowa           12
15. Zawadzki Maciej  SP Tuszów Nar.       13
16. Trela Piotr   SP Tuszów Nar.              14
17. Kulpa Hubert   Gim. Radomyśl W.     15
18. Lolo Adam   SP Wadowice G.            16
19. Rokoszak Paweł SP Borowa              17
20. Kusibab Jakub  SP 8 Mielec              18
21. Bogdan Rafał    SP Borowa               19
22. Bąk Jakub         SP 7 Mielec             20
23. Brzostecki Jakub   SP Wadowice G.   21
24. Walas Oskar     SP 7 Mielec            22
25. Mączyński Paweł   SP Tuszów Nar.   23
26. Wiącek Adrian     SP Borowa           24
27. Dubiel Łukasz  Gim. Radomyśl W.    PK
28. Trybulec Wojciech   SP Wola Mielecka 25
29. Nadzieja Michał   SP 8 Mielec          26
30. Kamuda Wojciech   SP Wola Mielecka  27
31. Zaremba Michał    SP Wola Mielecka   28
32. Dudek Adam    Gim. Czermin            29
33. Dziewit Wojciech   SP 7 Mielec          30
34. Żelazko Dawid     Gim. Czermin         31
35.Czaja Mateusz     Gim. Czermin          32
36. Smoleń Kacper   Gim. Czermin        PK
37. Kupiec Dominik   SP Wadowice G.      33
38. Pazdyk Dominik  SP Wola Mielecka    34
39. Kołtoń Mateusz   SP Wadowice G.       35
40. Król Wiktor   SP Wola Mielecka          36
41. Bień Wiktor    SP 7 Mielec                 37
42. Dziekan Paweł  SP Borowa               PK
43. Szyler Tymon    SP 9 Mielec            38
44. Beker Dawid    SP Padew Nar.          39
45. Machnik Wiktor  SP Radomyśl W.      
46. Krzemień Kamil   SP Padew Nar.       40
47. Skaza Mateusz  SP Podborze      
48. Szczerba Dawid   SP Borowa       41
49. Kozik Kacper    Gim. Czermin      42
50. Pezda Michał    Gim. Czermin      43
51. Lewczyk Aleksander   SP 8 Mielec  44
52. Barszczewski Wiktor  SP Padew Nar.  45
53. Jaśkiewicz Mikołaj   SP Dulcza Wielka   
54. Klara Rafał   Gim. Czermin             PK
55. Rządzki Mateusz    Gim. Czermin  PK
56. Dzięgiel Szymon  SP Wadowice G.   PK
57. Mołoś Kacper    SP Borowa            46
58. Mucha Patryk SP Ruda                 
59. Dulik Mateusz  SP Czajkowa     
60. Pleban Wiktor  SP Radomyśl W.
61. Barszcz Jakub  SP Padew Nar.      47
62. Dudek Konrad   SP Dulcza Wielka  
63. Walasek Kacper  SP 8 Mielec        48
64. Urban Szymon   SP Żarówka   
65. Bogdan Filip      SP 8 Mielec        49
66. Naprawa Piotr    Gim. Czermin     50
67. Zabrzeński Dominik  SP 7 Mielec   51
68. Sito Konrad   SP 9 Mielec              52
69. Burdzel Mateusz  SP Padew Nar.    53
70. Jurkowski Kacper SP Ruda    
71. Mazur Mateusz   SP Żarówka     
72. Burdzel  Dawid   SP 9 Mielec      54
73. Skrzyniarz Igor   SP 9 Mielec     55
74. Uzar Jakub     SP Padew Nar.      56
75. Lesiak Filip     SP 9 Mielec          57
76. Ryś Konrad   SP Wola Mielecka   58       

Rejonowe Sztafetowe Biegi Przełajowe - 11.10.2017 r. Mielec
Dziewcząta:
1. Gim. Radomyśl Wielki  awans do finału
2. SP 9 Mielec                 awans do finału
3. SP nr 5 Dębica
4. Gim. Iwierzyce 
5. Gim.  Brzostek
6. SP nr 2 Kolbuszowa
7. SP Cmolas
8. Gim. nr 1 Ropczyce

Chłopcy:
1. SP Wadowice Górne  awans do finału
2. Gim. Wielopole Skrzyńskie  awans do finału
3. Gim. Brzostek
4. SP Tuszów Nar.
5. SP nr 2 Kolbuszowa
6. Gim. Iwierzyce
7. SP Cmolas
8. SP nr 5 Dębica

Powiatowe Sztafetowe Bigi Przełajowe
Dziwczęta:
1. Gim. Radomyśl Wielki  awans do Rejonu
2, SP 9 Mielec              awans do Rejonu
3. SP Wadowice Górne 
4. SP 7 Mielec
5. SP Przecław
6. SP Wola Mielecka

Chłopcy:
1. SP Wadowice Górne   awans do Rejonu
2. SP Tuszów Narodowy   awans do Rejonu
3. Gim. Radomyśl Wielki 
4. SP 7 Mielec
5. SP Wola Mielecka
6. SP 8 Mielec
7. SP Przecław 

Powiatowa lekka atletyka:
Chłopcy:
100 m. Finał:
1. Siembab Sebastian   SP Radomyśl Wielki  12.29
2. Krupa Krystian       SP Radopmyśl Wielki   12,40
3. Klauz Daniel       SP 8 Mielec                    12,41
4. Głaz Paweł     SP Tuszów Nar.                   12,52
5. Bąk Jakub       SP 7 Mielec                       12,70
6. Bień Wiktor     SP 7 Mielec                       13,11
7. Serafin Igor     SP Borowa                        13,63
8. Jakub Kosiba                                          DNS
seria 1:
1. Krupa Krystian    SP Radomyśl W.        12,51  F
2. Klaus Daniel         SP 8 Mielec              12,64  F
3. Bąk Jakub            SP 7 Mielec              12,91  F
4. Wilk Rafał             SP Przecław             13,17
5. Wąż Tomasz         SP Wadowice G.       14,61
6. Kłoda Mateusz      SP Coprzelów           14,62
seria 2:
1. Sudoł Adrian     SP 7 Mielec               13,27
2. Wiącek Adrian   SP Borowa                13,41
3. Kopera Patryk    SP 3 Mielec               13,82
4. Jacek Jarosław  SP Tuszów Nar.          14,44
5. Ramik Kacper   SP Kiełków                14,71
6. Stec Maciej       SP Czajkowa             15,49
seria 3:
1. Siembab Sebastian  SP Radomyśl W.      12,40  F
2. Latała Szymon      SP 6 Mielec                13,24
3. Odelski Maciej     SP Tuszów N.               13,91
4. Sroka Adam       SP Zabrnie                    14,78
5. Olszewski Jacek  SP 2 Mielec                   15,55
6. Bogdan Eryk      SP 8 Mielec                   15,89
7. Dulik  Mateusz    SP Czajkowa                18,58
seria 4:
1. Merokis Giodgios SP 7 Mielec               13,76
2. Kasprzak Paweł      SP Chorzelów        13,98
3. Leśniowski Marcin  SP Wola Mielecka   16,16
4. Winiarz Mariusz   SP Tuszów Nar.         16,20
5. Mróz Michał               SP 6 Mielec        17,23
seria 5:
1. Głaz Paweł     SP Tuszów Nar.            12,40  F
2. 2. Bień Wiktor   SP 7 Mielec              13,07
3. Serafin Igor    SP Borowa                13,11
4. Król Wiktor     SP Wola Mielecka       13,39
5. Latawiec Mateusz  SP Chorzelów      14,40
6. Wojdyła Ertnest     SP 6 Mielec         14,94
seria 6:
1. Padykuła Paweł   SP Wadowice Górne   13,45
2. Szady Mateusz   SP Radomyśl Wielki    13,78
3. Chmielowiec Szymon  SP 13 Mielec     14,08
4. Jankowski Mateusz   SP 2 Mielec        14,25
5. Rokosz Marcin   SP 1 Mielec               15,04
6. Jurkowski Rafał   SP Kiełków              16,90
seria 7:
1. Sowicki Jakub   SP 7 Mielec               14,38
2. Piehota Bartosz  SP 2 Mielec              14,79
3. Topór Filip          SP 2 Mielec              15,29
4. Chmura Igor       SP Tuszów Nar.        15,69
5. Mykowski Maciej   SP 6 Mielec            17,55

300 m.:
1. Molek Mateusz     SP 9 Mielec          41,24
2. Wójtowicz Kacper  SP Borowa         42,06
3. Zaremba Michał    SP Wola Mielecka  42,49
4. Wąchała Jakub   SP Radomyśl Wielki  42,65
5. Bogdan Rafał   SP Borowa               42,81
6. Dereń Grzegorz  SP Radomyśl Wielki 43,47
7. Grzelak Alan    SP Tuszów Nar.          43,72
8. Krzysztofik Dominik  SP Radomyśl Wielki  43,97
9. Chłopek Patryk    SP Przecław            44,40
10. Kamuda Wojciech  SP Wola Mielecka  44,86
11. Pezda Karol       SP Górki                   45,20
12. Bzduła Mateusz  SP Wadowice Górne  45,38
13. Trela Piotr         SP Tuszów  Nar.         45,57
14. Dukles Maksymilian    SP Górki           45,64
15. Stachura Kacper   SP 13 Mielec            46,16
16. Kozioł Mateusz     SP Chorzelów           46,53
17. Kozioł Kacper     SP Tuszów Nar.          46,69
18. Dzewit Wojciech     SP 7 Mielec          46,76
19. Dubiel Łukasz      SP Radomyśl Wielki  46,90
20. Działo Maksymilian  SP Radomyśl Wielki  47,05
21. Świderski Patryk   SP 8  Mielec          47,29
22. Krużel Patryk        SP  7 Mielec          47,56
23. Pazdyk Patryk   SP Wola Mielecka       47,95
24. Jaworski Patryk  SP 13 Mielec            48,00
25. Trzpis Mateusz    SP Borowa               48,10
26. Chmura Jakub     SP Tuszów Nar.        48,63
27. Mazur Beneddykt SP 7 Mielec             48,78
28. Kielek Maciej      SP Tuszów Nar.        49,38
29. Szyler Tymon   SP 9 Mielec               49,91
30. Juszyński Dawid  SP 3 Mielec             50,31
31. Dukles Maksymilian  SP Górki           50,43
32. Kozioł Kamil     SP 7 Mielec               51,21
33. Gawron Dawid   SP Kiełków               51,36
34. Burdzel Dawid   SP 9 Mielec              52,66
35. Madura  Dawid   SP 3 Mielec            53,63
36. Wojtaszek Seweryn  SP Przecław      54,05
37. Mikulski Konrad    SP 7 Mielec          54,31
38. Jackiewicz Dominik   SP 9 Mielec     60,29  PK
39. Skrzyniarz  Igor     SP 9 Mielec       61,67
40. Szewczyk Adrian    SP 3 Mielec        65,60

1000 m.:
1. Jaworski Kacper       SP 13 Mielec    2,49,79
2. Midura Piotr      SP Wadowice Górne  2,57,83
3. Kilian Adrian   SP Radomyśl Wielki     2,58,68
4. Piekarski Łukasz  SP Radomyśl Wielki 3,11,69
5. Ryba Krzysztof   SP Radomyśl Wielki   3,14,05
6. Harla Daniel      SP Radomyśl Wielki    3,17,26
7. Jemioło Mateusz   SP Przecław            3,22,16
8. Sieja Damian      SP Tuszów Nar.         3,22,98
9. Dobosz Sebastian  SP 8 Mielec            3,32,26
10. Pazdyk Dominik   SP Wola Mielecka    3,33,89
11. Rak Dawid         SP 8 Mielec              3,33,96
12. Kawecki Kacper   SP 6 Mielec             3,35,63
13. Adamczyk Mateusz SP Górki               3,36,78
14. Dziekan Paweł SP Borowa                  3,37,14
15. Lączak Łukasz     SP 8 Mielec             3,38,44
16. Miłoś Kacper     SP Borowa                 3,39,89
17. Szczerba  Dawid  SP Borowa              3,54,32
18. Chlebicki Bartosz  SP Tuszów Nar.       4,02,86
19. Szymko Sebastian  SP 6 Mielec          4,05,17
20. Osnowski Jakub     SP 6 Mielec           4,18,82
21. Setera Konrad      SP 6 Mielec            4,19,56 
22. Mateja Szymon    SP 6 Mielec             4,20,15

skok w dal:
1. Walczk Kacper       SP 8 Mielec       5,39
2. Wąż Mateusz         SP Wadowice Górne 5,04
3. Wałek Michał      SP 7 Mielec            4,95
4. Sokalski Dariusz    SP  13 Mielec       4,85
5. Burczy Kacper   SP Wola Mielecka     4,91
6. Szczerba Michał     SP 13 Mielec        4,66
7. Trybulec Wojciech    SP Wola Mielecka  4,64
8. Wrześniak Jakub    SP 6 Mielec          4,48
9. Wieczezak Michał   SP Tuszów Nar.      4,46
10. Hodur Kamil      SP Przecław            4,45
11. Serafin Łukasz   SP Tuszów Nar.       4,33
12. Golba Marcin    SP Górki                 4,32
13. Kamuda Witold   SP 6 Mielec           4,20
14. Paluszczak Kamil   SP 6 Mielec         4,01
15. Rączka Wiktor     SP 7 Mielec           3,86
16. Jasiński Hubert       SP Górki           3,66
17. Miga Kamil            SP 7 Mielec        3,64
18. Kilian Jakub         SP Kiełków           3,52
19. Pietras Wojciech   SP Wadowice Górne  3,22
20. Mrozik Mikołaj      SP Tuszów Nar.      2,83

skok wzwyż:
1. Bauer Piotr       SP Chorzelów       155
2. Iwanow Mikołaj   SP Chorzelów      145
    Młynarczyk Konrad SP Wola Mielecka  145
4.Michoń Mateusz   SP Wadowice Górne  145
5. Pietryka Jakub     SP Tuszów Nar.       145
6. Michał Bartosz     SP Wola Mielecka     140

pchnięie kulą:
1. Matusiak Konrad    SP Borowa      10,99
2. Garncarz Mateusz   SP Radomyśl Wielki  9,66
3. Kołek Dominik     SP Przecław       9,51
4. Dolot Damian     SP Wola Mielecka   9,43
5. Lubacz Robert    SP Tuszów Nar.    9,02
6. Bania Janusz    SP Wola Mielecka   8,91
7. Guła Mateusz   SP Radomyśl Wielki  8,61
8. Słąba Norbert    SP Przecław         8,50
9. Załucki Roman  SP 7 Mielec         8,44
10. Lewczyk Aleksander SP 8 Mielec  8,12
11. Bartkowicz Grzegorz SP Wadowice Górne  8,10
12. Kardyś Seweryn  SP Chorzelów    7,43 (7,31)
13. Gromada Dawid  SP Chorzelów  7,43  (7,21)
14. Piskor Piotr   SP Chorzelów        7,36
15. Wanatowicz Jan  SP 3 Mielec     6,03
16. Chrabąszcz Wiktor SP 9 Mielec  4,79

rzut oszczepem:
1. Greczkowski Piotr  SP Wadowice Górne  37,13
2. Para Bartosz   SP Wadowice Górne   33,41
3. Dudek Grzegorz   SP Radomyśl Wielki  31,91
4. Mączyński Paweł  SP Tuszów Nar.      31,49
5. Kania Łukasz    SP Wola Mielecka     28,66
6. Rybak Jakub   SP Wadowice Górne   28,37
7. Bury Tomasz   SP Wadowice Górne   24,52
8. Szczepanowicz Miłosz SP Wola Mielecka 23,70
9. Piechota Maciej   SP Przecław       18.14
10. Soja Kacper    SP Tuszów Nar.      16,81

rzut dyskiem:
1. Bigos Patryk SP Wola Mielecka     29,90
2.Maj Michał   SP Radomyśl Wielki   27,81
3. Węgrzyn Adrian  SP Wadowice Górne  27,79
4. Kokoszka Adrian SP Przecław      25,61
5. Pleban Adrian   SP Przecław        25,50
6. Brzostecki Dominik  SP Wadowice Górne  25,21
7. Rokoszak Paweł  SP Borowa      23,60
8. Siembab Piotr    SP Borowa       23,04

sztafeta 4 X 100 m.:
1. SP Borowa           50,86
2. SP Wadowice Górne  50,96
3. SP Radomyśl Wielki   50,98
4. SP 8 Mielec               52,14
5. SP Tuszów Nar.         52,69
6. SP Przecław              52,71
7. SP Wola Mielecka       53,68
8. SP Chorzelów            55,52
9. SP 9 Mielec              55,90
10. SP 6 Mielec             66,85    

Dziewczęta:
100 m:  Finał:
1. Gaweł Martyna   SP 9 Mielec        13,11
2. Struzik Katarzyna   SP Gliny Małe  14,10
3. Wolak Wiktoria    SP Radomyśl Wielki  14,13
4. Gałat Weronika    SP Radomyśl Wielki  14,26
5. Smutek Magda    SP 9 Mielec              14,70
6. Gakan Patrycja    SPRadomyśl Wielki    14,85
7. Furtak Wioletta   SP Tuszów Nar.          14,95
8. Gawryś Anna      SP Przecław             DNS
seria 1:
1. Gaweł Martyna    SP 9 Mielec          13,13  F
2. Gałat Weronika   SP Radomyśl Wielki    14,17  F
3. Smutek Magdalena  SP 9 Mielec        14,59 F
4. Gawryś Anna          SP Przecław        14,94   F
5,. Pszeniczna - Calvio  Oliwia  SP 3 Mielec   15,33
6. Jachym Aleksandra    SP Borowa           16,65
seria 2:
1. Gakan Patrycja   SP Radomyśl Wielki   14,70 F
2. Maciejak Agnieszka   SP Wola Mielecka   15,65
3. Rzeźnik Gabriela    SP Tuszów Nar.        15.77
4. Durak Martyna     SP 13 Mielec             16,02
5. Miłoś Wiktoria       SP Borowa                16,15
6. Marczenia Amelia    SP 8 Mielec            17,04
seria 3:
1. Wolak Wiktoria   SP Radomyśl Wielki     14,30  F
2. Wrzesień  Wioletta   SP Wadowice Górne 14,98
3. Sowa Amelia       SP Wola Mielecka         15,55
4. Haracz Faustyna  SP 8 Mielec                 16,51
5. Polak Klaudia       SP Borowa                  17,31
6. Pietrzycka Gabriela  SP Przecław             17,52
seria 4:
1. Krupa Weronika  SP Wadowice Górne     14,64  F
2. Sztuka Sandra    SP Borowa                   15,88
3. Skrzypek Aleksandra  SP 7 Mielec          16,53
4. Zasowska Ewa      SP  12 Mielec              16,71
5. Leśniak Roksana     SP Chorzelów           16,95
6. Mrozik Malwina      SP Górki                   16,99
seria 5:
1. Zielińska Weronika  SP Tuszów Nar.        15,00
2. Ćwięka Agata        SP Borowa                16,49
3. Lelakowska Sylwia  SP 9 Miel;ec            16,64
4. Kiesiek Iwona        SP Borowa               16,80
5. Mrozik Julia           SP 7 Mielec              16,95
6. Dudek Zuzanna     SP 2 Mielec              16,99
seria 6:
1. Furtak Violetta       SP Tuszów nar.       14,83    F
2. Chorązka Gabriela    SP 7 Mielec          15,11
3. Leśniak Iga           SP Chorzelów          16.08
4. Musz Aleksandra    SP Borowa             16,57
5. Chjnacka Wiktoria  SP 9 Mielec            16,70
6. Dul Martyna        SP 2 Mielec               18,85
seria 7
1. Struzik Katarzyna      SP Gliny Małe      14,04   F
2. Cichoń Oliwia             SP 2 Mielec         15,20
3. Trela Karolina            SP Tuszów Nar.     15,47
4. Peret Emilia            SP Borowa             15,60
5. Trzyna Gabriela       SP 13 Mielec          16,44

300 m:
1. Świętek Aleksandra  SP 9 Mielec        48,60
2. Krakowska Wiktoria   SP 13 Mielec     49,54
3. Falarz Daria       SP Radomyśl Wielki  50,87
4. Nadzeja Milena   SP 3 Mielec              52,17
5. Bigda Paulina      SP Wadowice Górne  52,73
6. Kubat Paulina     SP Wadowice Górne  52,91
7. Pogoda Kinga    SP Tuszów Nar.          53,15
8. Struzik Dominka   SP Przecław            53,39
9. Domin  Laura      SP 9 Mielec             53,50
10. Blichara Julita  SP  8 Mielec              54,41
11. Skowron Edyta    SP 3 Mielec          54,64
12. Jaszcz Kinga        SP Przecław         55,87
13. Zarzycka Aleksandra   SP 8 Mielec    56,89
14. Galas Anna      SP Tuszów Nar.        57,14
15. Kaczmarczyk Weronika  SP 8 Mielec   57,79
16. Radłowska Kinga   SP 13 Mielec      59,13
17. Szady  Iga           SP 8 Mielec         59,32
18. Szostek Elżbieta    SP Wola Mielecka 59,39
19. Skrzypek Natalia   SP Przecław         61,73

600 m:
1. Małaszewicz Julita    SP 9 Mielec       1,58,51
2. Patuszyńska Paulina  SP Tuszów Nar. 2,00,64
3. Ukleja Marta   SP Radomyśl Wielki    2,02,74
4. Skrzypek Paulina   SP Przecław         2,05,85
5. Gil Żaneta           SP Tuszów Nar.      2,06,06
6. Nowak Magdalena  SP Wadowice  Górne  2,08,06
7. Małek Dominika    SP nr 8 Mielec       2,08,76
8. Rostocka Laura    SP 7 Mielec          2,10,93
9. Piłat Aneta           SP Przecław          2,11,28
10. Kalicka Julia       SP Borowa            2,17,64
11. Gudz Oliwia        SP Chorzelów        2,24,12
12. Rusin Weronika   SP Przecław         2,31,35

skok w dal :
1. Stobierska Julia    Piłkarskie Nadzieje Mielec  4,76
2. Leś Gabriela      Piłkarskie Nadzieje Mielec     4,09
3. Jackowska Wiktoria  SP 8 Mielec         4,08
4. Nowak Kinga        SP 9 Mielec           4,02
5. Krawiec Kamila     SP Wadowice Górne 3,83
6. Kozik Katarzyna   SP 8 Mielec           3,80
7. Czja Paulina       SP Wadowice Górne  3,72
8. Skrzyniarz Aleksandra   SP Wola Mielkecka 3,71
9. Węgrzyn Wiktoria  SP Wola Mielecka      3,69
10. Gawryś Izabela    SP Przecław          3,68
11. Stopa Gabriela   SP Radomyśl Wielki  3,67
12. Kaczmarska Magdalena   SP Wola Mielecka   3,60
13. Gałat Nikola      SP Wadowice Górne    3,40
14. Kielek Magda    SP Tuszów Nar.         3,37
15. Misiak Kinga     SP Zabrnie               3,35
16. Cisło Gabriela  SP Wola Mielecka       3,32
17. Ochał Weronika   SP 7 Mielec             3,22
18. Słomba   Julia       SP Przecław         3,14
19. Szwakop Paulina   SP 7 Mielec           3,03
20. Gromny Karolina   SP Zabrnie           2,70

skok wzwyż:
1. Molek Oliwia     SP 9 Mielec         145
2. Żola Paulina      SP Wola Mielecka  135
3. Orłowska Julia   SP 9 Mielec         135
4. Rusek Martyn  SP Wadowice Górne 130
5. Czachor Agnieszka   SP Czajkowa   125
6. Szot Magdalena    SP Wadowice Górne  120
7. Krawiec Natalia   SP Wadowice Górne  120
8. Stobierska Alicja     SP 9 Mielec      120
9. Cynar Kamila       SP 8 Mielec         120

Kula:
1. Kamuda Oliwia      SP Wola Mielecka  8,84
2. Machnik Marlena    SP Przecław       8,23
3. Skoroś Aleksandra  SP Chorzelów    7,94
4. Siembab Aleksandra  SP Wola Mielecka  7,75
5. Cebula Angelika    SP 12 Mielec        7,60
6. Maziarz Julia        SP Tuszów Nar.     7,56
7.Szady Julia          SP 6 Mielec            7,41
8. Działo Joanna    SP 8 Mielec              7,30
9. Węgrzyn Julia     SP Wadowice Górne  7,06
10. Kokoszka Dominika  SP radomyśl Wielki  6,95 (6,86)
11. Bieda Emilia  SP Wola Mielecka        6,95(6,76)
12. Barszcz  Milena  SP 7 Mielec            6,91
13. Strzelczyk Alicja    SP Przecław        6,78
14. Sanecka Justyna  SP Wola Mielecka   6,74
15. Moryl Domika  SP Wadowice Górne    6,71
16. Łaz  Izabela       SP 3 Mielec             6,52
17. Ciejka Justyna   SP 8 Mielec              6,31
18. Kruk Przecław    SP Przecław            5,98

oszczep:
1. Turczyn Wiktoria  SP Wadowice Górne  23,60
2. Midura Agnieszka  SP Wadowice Górne  22,07
3. Augustyn Natalia    SP Przecław            20,29
4. Trela Karolina       SP Chorzelów           20,23
5. Sypek Lidia      SP Wadowice Górne      16,75
6, Skrzypek Gabrirla  SP Przecław            14,72
7. Klimczak Magdalena   SP Wola Mielecka   14,21
8. Starzec Paulina  SP 3 Mielec                13,39
9. Pasztuszenko Paulina SP 3 Mielec            9,69

dysk:
1. Strugała Ewa    SP Wola Mielecka        18,86
2.Warzocha Angelika  SP Wadowice Górne  18,30

sztafeta 4x 100 m
1. Gim. Radomyśl W.      54,55
2. SP 9 Mielec                55,77
3. SPP Wola Mielecka     60,37