Komunikaty zawodów · Igrzyska Dzieci

 

Kalendarz
Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Mielcu
Igrzyska Dzieci na rok szk.  2017/2018. 

Uwaga:
Należy dokonać zgłoszenia do zawodów poprzez ogólnopolski system rejestracji szkół :
www.srs.szs.pl i dokonać rocznej opłaty startowej na konto PW SZS w Rzeszowie,
która uprawnia szkołę do uczestnictwa w wojewódzkim systemie współzawodnictwa międzyszkolnego
i udziału w zawodach ponad powiatowych.

Lekkoatletyka

Na zawody lekkoatletyczne zawodnicy zgłaszają się z wlasnymi kartkami startowymi!!!!!!
-indywidualne mistrzostwa w LA.
19.09. 2017 r. godz. 9.30  stadion Stal Mielec

- sztafety przełajowe   dz.  chł.  10x 800 m.

  4. 10. 2017 r.   godz. 10,00  stadion Stal Mielec

- drużynowe--indywidualne biegi przełajowe  
24.10.2017 r. godz.10,00-    stadion la

-czwórbój lekkoatletyczny         
17.05.2018 r  godz. 9.30   stadion Stal Mielec           ZMIANA TERMINU!!!!!                                                                       
-trójbój lekkoatletyczny   
16.05.2018 r. godz. 9.30 stadion Stal  Mielec             ZMIANA TERMINU !!!!!!!!!!                                                             

W grach zespołowych rozgrywki zostaną przeprowadzone w grupach:
Grupa A-Gawłuszowice, Borowa, Czermin ,Padew Narodowa, Tuszów Narodowy,
Grupa B-Mielec –wieś, Wadowice Górne, Przecław, Radomyśl Wielki
Grupa C – szkoły miejskie w Mielcu.- kalendarz ustala miejski organizator sportu

Mistrzowie tych grup rozegrają finał powiatowy.
Gospodarzami finału powiatowego będą szkoły ,które zgłoszą chęć organizacji zawodów finałowych.
Wszystkie zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującym regulaminem PW SZS w Rzeszowie.

Mini koszykówka –chłopcy:
-grupa A:   16.01. 2018 r.  godz. 9.00  SP Malinie
-grupa B:   17. 01. 2018 r ŚRODA.  godz. 9.00 Gim. Przecław NOWY TERMIN!!!!
-finał :   13.02.2018 r.  godz. 9.00  SP Malinie
Mini koszykówka – dziewczęta: 
grupa A : 18.01.2018 r. godz. 9.00 SP Malinie  NOWY TERMIN !!!
grupa B:    16. 01. 2018 r. godz. 9.00  Gim. Przecław  NOWY TERMIN  !!!
-finał:   13.02. 2018 r.  godz. 9.00 SP Malinie
Mini siatkówka-chłopcy:
-grupa A:  6.03. 2018 r. godz. 9.00  SP Malinie
-grupa B:  6.03.2018 r.  godz. 9.00  SP Wola Mielecka
-finał –     14.03.2018 r. godz. 11.00   SP nr 6 Mielec
Mini siatkówka –dziewczęta:
-grupa A:  7.03.2018 r.  godz. 9.00  SP Tuszów Narodowy
-grupa B:  5. 03. 2018 r. godz. 9.00 SP Wola Mielecka  NOWY TERMIN !!!!!
-finał:    14.03.2018 r. godz. 9.00  SP nr 6 Mielec
Mini piłka ręczna –chłopcy:
-grupa A: 1.12.2017 r. godz. 9.00  sala Gimnazjum Czermin
-grupa B: 12.12. 2017 r. godz. 9.0  sala Gimnazju Radomyśl Wielki ZMIANA TERMINU !!!!!!
-finał :     18.12. 2017 r. godz. 9.00 sala SP nr 11 Mielec
Mini piłka ręczna dziewczęta-
- grupa A  - 1.12. 2017 r. godz. 9.00 sala Gimnazjum Czermin
- grupa B  - 11.12.2017 r. godz. 9.00 sala Gimnazjum Radomyśl Wielki  ZMIANA TERMINU !!!!!!
- finał; 18.12.2017 r. godz.9.00 sala SP nr 11 Mielec

                                                             
Mini piłka nożna –chłopcy:
-grupa A;   17.10. godz. 10.00 Orlik Jaślany
-grupa B: - 17.10. godz. 9.00  Orlik Gimnazjum Wadowice Górne
-finał :-   24.04.  2018 r   godz. 9.30  Orlik ( SP nr 9)Mielec
Mini piłka nożna  dziewczęta:
-grupa A: -  18.10. godz. 10.00  Orlik Jaślany
-grupa B: -  18.10. godz. 9.00  Orlik Gimnazjum Wadowice Górne
-finał:        24.04. 2018 r.   godz. 9.30  Orlik ( SP nr 9 ) Mielec
Tenis stołowy:
-finał;  2.03. 2018 r. godz. 9.00 SP nr 6 Mielec - ul. Biernackiego

Konkurs „Baw się z nami” :      
finał   -    24.05. 2018 r. godz. 9.30  Orlik SP nr 9 Mielec       NOWY TERMIN!!!!!                                                                                                                 

Szachy:
-finał:-.   25.10.2017 r godz. 9.00  SDK  ul. Kusocińskiego                                          
Unihokej –dziewczęta:
14. 11.2017r  godz.9.00  Padew Nar.
Unihokej chłopcy:
15.11. 2017r. godz. 9.00 Padew Nar.

Organizatorzy półfinałów proszeni są o szybkie przesyłanie komunikatów z przeprowadzonych zawodów do powiatowego organizatora sportu lub na adres e-mail pszsmielec@op.pl.

Wyniki - rok. szkolny 2017/18 :
Powiatowy Konkurs " Baw się z nami" 24.05.2018 r. Mielec:
1. SP Malinie       47,5 pkt.  awans do rejonu
2. SP nr 9 Mielec   42,5 pkt
3. SP nr 2 Mielec    40,5 pkt.
4. SP Rzemień       40,5 pkt.
5. SP Dulcza Wielka 39 pkt.
6. SP nr 3 Mielec     32 pkt.
7. SP Tuszów Nar.    28,5 pkt.
8. SP Wola Mielecka  27 pkt
9. SP Czajkowa         17,5 pkt.

Powiatowe zawody - czwórbój la - 17.05.2018 r.- Mielec:

Chłopcy:
1. SP nr 3 Mielec     831 pkt.
Norbert Burhardt     9,09     51    4,08    43    29,00     23   3,48,51   34    151
Alan Gruszecki      8,70     64   4,30   51      41,00     47    3,43,08   41    203
Krzysztof Kosiorowski 9,19  48    4,38   53    30,00     25    3,39,97   44    170
Jakub Łakomy      8,71    64    4,18    47    37,50    40     4,15,36   14   165
Igor Paluszczak     9,50   39    3,60   25    37,00   39    3,45,11    39     142
Oliwer Kulig        10,34    21   3,45   21    61,00  87   4,26,59     7         136   x
2. SP nr 6 Mielec     829 pkt.
Janów Wiktor    8,88    58    4,44    55     26,00   17    4,22,10       10   140
Kamiński Daniel   8,48  72    4,67    63    34,00    33   3,57,02    28    196
Płaza Michał   9,10   51    4,38      53    37,00   39    3,22,62     64      207
Płaza Adrian    9,18   48    4,18    47      32,00   29   3,36,44     48       172
Pałka Brayan    10,33   21    3,46   21   45,50     56    4,11,12    16     114
3. SP nr 11 Mielec   824 pkt.
Rajabi Jazdan   8,87    59   4,40    54     47,50  60   3,59,56   26   199
Rozmus Kacper   8.87  59   4,45   56    45,50   56    3,48,94    35    206
Szady Jan        9,14    50    4,23   48    35,00   35    4,14,03  14    147
Oręczak Jakub   9,53   38   3,85   36    35,50  36   4,08,95   17    127
Straż Filip         10,16  24   3,53   23     30,00    25   4,00,06    26    98   x
Krempa jakub    9,00    54   3,76    33   35,00  35    4,03,61     23    145
4. SP Przecław         766 pkt.
Igor Helowicz    9,93   29   3,43   20    42,00   49    4,15,58   14   112  x
Jakub Jabłoński    9,23   47   3,85    39   31,00   27   4,05,14   21  134
Paweł Król          9,39   42    4,08   43   52,50  70   3,36,43   48   203
Kacper Struzik     10,75   13   3,35  18   36,00   37   3,36,58   47  113
Wiktor Struzik     8,72    64    4,40    54   33,00   31   4,00,55  25   174
Narcin Żmuda      9,21   47   4,03    42    34,00   33    4,08,75   18   140
5. SP Wola Mielecka  765 pkt.
Maksym Kremer    9,70   34   3,94   39    38,   43   4,27,12   7   123
Szymon Puła    9,80   32  3,46   21   25,50   16    4,14,21   14   83  x
Patryk Rączka    8,40   76  4,46  56   40,00    45    3,45,26   38  215
Wojciech Szczepanowicz  9,94   29   4,15   46   30,00  25   3,56,19  29  129
Michał Węgrzyn   10,02   27  4,04   42    44,00  53   4,32,99    3   125
Michał Wójcik     8,95    56   4,38   53    41,00   47  4,09,28   17    173
6. SP Borowa           660 pkt.
Bartosz Bogdan     8,58   68    44,10   44   28,50   22   3,27,14  58  193
Mateusz Gawżyński 9,49   39   4,05    42   33,00   31  4,10,14   17   129
Józef Jurkowski   10,10 26      3,48   21   30,50     26   3,3062   54  127
Arkadiusz Karkosza   9,32   44   4,10   44    28,50  22   4,12,02   16   126
Bartosz Kilian     9,85   31   3,28  16  29,00   23   4,26,36   6   78   x
Kacper Pazdro     10,78   12   3,30  17  35,50   36   4,05,36   20   65
Mateusz Szymuś   9,68   34   3,42    20   30,00    25   4,25,16    8   97   PK
7. SP nr 9 Mielec     622 pkt.
Kokoszka Jakub   8,69   65    4,10   44    38,50   42   3,50,67   33   184
Ryś Arkadiusz      8,99    55    3,71    30    38,00   41    4,08,26  18  144
Śmist Aleksander  9,50    39   3,70   30    31.00  27   4,07,42   19   115
Lewandowski Oliwer  10,52  17    3,17  14  29,50    24    4,49,39    0   55   x
Wachta Kornel      10,92    9     2,98   10  38,50   42    4,33,20    3   64
Dyjak Dominik     10,15   24    3,63    24   38,50   42   4,12,27, 15   115
8. SP nr 2 Mielec    599 pkt.
Piotr Bąk   9,60   36   3,54   44  34,50   34   4,11,00 16  130
Jakub Basara   9,6   43    3,24   23    44,00   53   4,28,01   8   125
Szymon Dąbkowski    10,17   24    3,70    30   37,50  40   4,28,00  6   100
Łukasz Słąba   9,65   35    3,61   25    33,50  32  4,10,60 16 123
Oliwer Kilian   10,17   24  3,48   21   34,50   35       5,26,31  0    80  Pk
 Krystian Surowiec 9,69   34   3,85   36   36,00   37   4,10,60   16  123
Jakub Kapinos    10.59   16   3,03   11   38,00   41   4,26,50   8   76  x
Kacper Noworolnik  10.15   25    3,50   22    40,50   46    4,27,83    6    99  PK
9. SP Tuszów Narodowy 558 pkt.
Michał Augustyn   9,40   42   3,42     19   30,50   26   4,12,11   16   103
Adrian Wrześniak  9,66   35   3,13  13   33,50  32   4,18,45   12   92
Mateusz Mróz       9,66   35   3,65  27   33,00  31   3,52,42  30    123
Sebastian Skaza   9,22    47   3,94  39   37,50  40   3,49,75   34   160
Adrian Witek      9,88     30   3,02   10   33,00  31   4,24,03   9   80
Bartłomiej Zboch   10,22  3,30   17    25,00    15   4,24,04   9   64
10. SP Radomyśl Wielki  542 pkt.
Dawid Baran   9,54    38  3,68   29    27,50   20    3,56,19  29   116
Igor Chmura   9,55   37   3,78   33   24,00   13    3,48,12   36  119
Kacper Gibek  10,10   26   3,58  24  37,50   40   4,14,07   14   104
Konrad Kluk   10,26   22    3,63   26   24,50   14   4,00,39   25   87  x
Łukasz Wilk  9,92   29   3,75     32   26,00   17   4,03,22   23   101
Igor Sito       10.08    26   3,37   19  32,50  30  3,58,25   27   102 
11. SP Wadowice Górne   314 pkt
Sebastian Miga 9,19   48   4,00   40  50,00  65   3,45,14    40   194
Szymon Pietras     9,23     47   3,86  36   28,00  21   4,11,36   16   120
12. SP Wola Wadowska   258 pkt.
Rafał Kopacz    10,73   13  2,74   6    31,50   28   4,22,07   10   57
Mateusz Ziobro   8,95   56   3,78  33   40,00   45   3,46,70   37  171
Kajetan Kupiec   10,61   15   2,87   8    20,00   5  4,35,65   2   30
13. SP nr 13 Mielec         206 pkt.
Krystian Mazur    10,09   26  3,46    21   26,00   17    4,59,55   0  64
Dawid Tomczyk  11,19   4   2,76    7    27,50   20   5,10,51    0   31
Jakub Mróz      10,53   17   3,28    16   27,00   19   4,27,71   6    58
Olaf Stawiarz    10,82    11   3,15   13   23,50    12    4,20,52   11    47
Kamil Kapinos   13,11    0   2,40   3  19.00   3     0      0        6

Indywidualnie:
1. Patryk Rączka     SP Wola Mielecka    215 pkt.
2. Michał  Płaza     SP nr 6 Mielec          207 pkt.
3. Kacper Rozmus    SP nr 11 Mielec       206 pkt.
Dziewczęta:
1. SP nr 9 Mielec          1020 pkt.
Wiktoria Chojnacka    9,64     57   3,82   48   29,50   45  2,11,76   52    202
Wiktoria Balawajder   8,85      84   4,36   72   33,00   54   1,56,37  81    291
Amelia  Kiełb            9,44      62    3,85   49   21,00   26   2,16,95  43   180
Natalia Śliwińska      9,85      52     3,91    51   29,00   44   2,23,56  31   178
Karina Wójtowicz     9,58   59        3,86    49   13,50    11   2,13,23  50   169
Sandra Lelakowska   9,65  57     3,62     41     12,50    9    2,10,74  55   162  x
Weronika Ryś         10,32   57    3,79    47      13,50   11    2,16,00   45  143  PK
2. SP nr 6 Mielec      1010 pkt.
Wal Martyna   9,89      51       4,07 58     19,00    22    1,55,09    83    214
Daria Bogdan   9,35     65       3,96    52   32,00    52   2.16,77   43    212
Nadia Bogdan    9,35   65       4,00    54    26,00    36    2,07,21  61    216
Wiktoria Murjas   10,20   43    3,58     40   32,00   52    2,18,60   40    175
Julia Dudajek      9,80    53      3,96    52    32,00    52   2,20,73   36    193
Marta Kacwin       10,03    49    3,62    41    23,00    30   2,19,21   39     158
3. SP Przecław           996 pkt.
Angelika Cisło       9,97      49     3,35     32     29,50    45    2,29,49   21    147
Alicja Hasek         10,16     44     4,07    58      44,00      83     2,16,85    43   228
Ola Pazdro          9,29      67     4,03      67     41,00     75      2,14,55    47    245
Kornelia Stchmal    10,31    41   3,93      51     35,50     61     2,18,99     39     192
Agnieszka  Wach   9,69     56     3,90     50      30,00    47      2,23,42    31     184    
4. SP Radomyśl Wielki  971 pkt.
Oliwia Czapiga      9,99    49       3,79     47     25,50    35   2,11,22     53   184
Wiktoria Gancarz   9,99     49    3,64   42       24,50     33     2,07,72    60   184
Eliza Idzik            9,58     59     3,83    48      23,50     31     2,08,48    58   196
julia Kwater          9,71     56     3,35     32      27,00     39     2,16,24    44   171  x
Zifia Litwin           9,68      56    3,82      41     25,00      34     2,12,54   51    182
Oliwia Zielińska    9,07      75    4,10     59      24,50     33     2,08,68    58    225
5. SP Wola Mielecka    878 pkt.
Aleksandra Bal     11,01    23    3,37    33    33,00   54       2,41,92      4      111
Emilia Cisło        9,20     71      3,92     51     24,50   33   2,07,84       59      214
Anna Kania        9.72     55      3,84     48     22,00    28    2,12,42     51      182
Zuzanna Opałacz  10,18   44    3,47    36     22,50     29    2,26,43     26     135
Małgorzata Przebieglec 11,04  23   2,66   9    22,00   28     3,01,27    0         60   x
Kinga Tabor        10,25   42    3,54      38     21,00    26   2,23,78      30     136
6. SP Borowa              789 pkt.
Aleksandra Adamczyk 10,19   44    3,85    49    16.50   17    2,18,77    40   150
Zuzanna Czaja       10,35   40   3,26   29   19,50   23   2,23,93   30   122  x
Julia Dziekan         10,27   42    3,58   40    15,00    14    2,18,90    39   135
Aleksandra Groele    9,40   63    3,50   37    31,00    49   2,15,55    45    194
Natalia Kalicka       10,12   45    3,08    23     18,00     20    2,20,33    37    125
Weronika Mazur     10,36   39   3,72    44  18,50   21      2,41,81   5     185
PK  Aleksandra Miłoś   11,22   19   2,84    15    18,50   21    2,52,37  0    55
7. SP Wadowice Górne 774 pkt.
Magdalena Dereń      10,03    48   3,36   32      24,50    33      2,23,17    32   145
Natalia Dzięgiel       10,31    41    3,65    42     30,00   47       2,35,28    13    143
Aleksandra Kurgan   10,75   30    2,83    15     18,00    20     2,39,18     8      73   x
Wiktoria Piechota    9,77     54     3,62    41     29,00   44      2,14,40     48    187
Patrycja Padykuła     9,30    67     3,99   54    34,00     57     2,31,08     18      196
Wiktoria Pietras       10,41     38   3,48   36    19,00   22     2,39,65       7      103
Liwia Wachta           10,31      41   3,21   27   22,50   29      2,27,69     24      121  PK
Lidia Midura          10,38       39   2,99    20   20,50     25    2,38,18        9    93   PK
8. SP nr 11 Mielec       760 pkt.
Wójcik Martyna      9,55     60   3,94    52      20,00   24       2,12,74     51    187
Klimczak Alicja     11,07    22     3,10   24     23,50     31     2,30,13     20     97    x
Wawrów Eliza      9,92      50      3,89   50    22,50      29      2,19,59   38      167
Dereń Wiktoria    9,69      56      3,60   40    18,00   20      2,30,60      19     135
Jemioło Kamila     10,05    47     3,78   46    24,50   33       2,21,15     33     159
Mroczek Julia       10,50    36      3,51    37    19,50   19   2,29,70       20     112
9. SP nr 3 Mielec         669 pkt.
Kamila Dubiel      9,95      50   3,41   34     17,50     19      2,26,64     25    128
Alicja Hyjek        10,22   43     3,71    44     22,00     28    2,18,66      40   155
Kinga Kolb       10,06     47      3,21   27    27,00   39    2,45,44       0   113 
Amelia Kopera   9,79    54      3,44    35    28,00    41   2,44,39   1       131
Wiktoria Padykuła   10,19  44   3,21  27    21,50     27    2,37,42    10   108   x
Dagmara Więckowiak 10,01   48   3,21  27   24,00   32   2,30,24    20    127
Angelika Stala     10,48       36    3,51   37   26,00   36    2,30,58    19  128  PK
10. SP Tuszów Nar.      649 pkt.
Wiktoria Dzielnicki    10,46    37   3,12  24   20,00  24    2,48,32     0  85  x
Julia Furtak            10,25     42    3,45   35   17,00  18   2,36,60    11  106
Kinga Gunia        10,24    42     3,60   40     18,00   20    2,31,33   35   137
Anna Hyjek         9,55      60     3,21   27     27,50   40    2,33,90    14    141
Amelia Kasprzak   10,15   45     3,75   45     24,50   33    2,18,60   40    163
Klaudia Kasprzak   10.53   35   3,10   24     21,50    27    2,32,53   16   102
11. SP nr 2 Mielec       610 pkt.
Katarzyna Dudek    10,40    38    3,58   40    20,50   25   2,55,58  0   103
Jadwiga Partyka     11,12    21    3,00   20    20,00  24     3,16,16   0   65   x
Kinga Jakobus      9,40   53       3,84   48    29,00  44      3,20,30   0    145
Nina Piecuch       10,84     27     2,90    17   19,00  22     2,53,57  0     66
Laura Pietnikiewicz  9,39   64      3,58   40    32,00 52    2,09, 38   57   213
Julia Maziarz       10,40   38    3,57    39     11,00  6    2,47,86      0   83
Indywidualnie:
1. Wiktoria Balawajder  SP nr 9 Mielec  291 pkt.
2. Aleksandra Pazdro    SP Przecław    245 pkt.
3. Alicja Hasek             SP Przecław     228 pkt.
Powiatowe  zawody - trójbój la - 16.05.2018 r.
Dziewczęta:
1. SP Wola Mielecka     520 pkt.   awans do finału wojewódzkiego
Andrychowicz Natalia  10,30    41   3,48   36   21,50   27  104  PK
Klimczak Dominika    10.01   48   3,48   36    25,00  34   118
Klimczak Weronika    10,16    44   3,58   40   22,00   28    112  x
Parys Karolina          9,87   57   3,77   46    20.00   24     127
Węgrzyn Gabriela     9,66    57   3,95   52    23,50  31    140
Węgrzyn Karolina   10,05  47   3,92   51    26,50   37   135  
2. SP nr 3 Mielec          431 pkt.
Weronika Machnik   10,07   47   3,56   39   25,00  34   120
Kamila Ferenc   10,06   47   3,63  41   20,00  24    112
Karolina Kozik    10,25   42    3,75    45    20,00   24     111
oliwia Pszeniczna  10,65   32   2,96   19    18,00   20   71  PK
Maja Kozioł   10,20   43  3,36    32    13,00   10   85  x
Amelioa Chojnacka   10,23   43   3,23   28   15,50   17   88
3. SP nr 11 Mielec        400 pkt.
Katarzyna Nakonieczna   9,83  53    3,78   16    17,50   19    118
Ewa Kardyś                   10,05   47    3,76    46   14,50    13    106
Emilia Klaus    10,47   37   3,48   36    19,00   22   95
Iga Surowiec   10,20   43   3,24   28   13,00   10   81
Martyna Strelcow    11,43   16   2,95   19   15,50  15    50   x
4. SP nr 6 Mielec          382 pkt.
Korb Karolina        10,53   35    3,16   26   23,50  31   92
Latała Jagoda      11,62    13   2,76   12    13,00   10   35  x
Dubiel Weronika   10,70  31   2,97    19   14,50  13    63  PK
Flaum Zuzanna     10,40    38    3,23   28   19.00   22    88
Lachowska gabriel  10,34     40   3,36   32   20,50   25    97
Kolisz Nikola   10,72   30   3,30   30   29,50   45   105
5. SP Przecław              345 pkt.
Dobosz Julia   11,50    14   2,72   11   21,50   27     52  x
Pleban Agnieszka   10,50  36   2,93   18   18,00  20  74
Rarus Kinga      10,30   41    3,21   27   27,00  28   96
Hodur Joanna   10,41   38   3,42   34   20,50   25    97
Kopacz Oliwia  10,53   34   3.05  22  19,00   22    78
6. SP nr 13 Mielec         321 pkt.
Wiktoria Rydza     10,09  46    3,18  26    15,00   14  86
Natalia Pyzikiewicz  11.21  11   2,72   11  14,50  13   35   x
Maja Zboch    10,73      30    3,01    21    23,50   31     82
Aleksandra Wiącek  10,07   47   2,90  17   15,00   14   78
Zuzanna Skrobisz   10,60   33   3,00   20   19,00   22    75
7. SP nr 1 Mielec           309 pkt.
Galat Olga   11,00   23   3,31   31   16,00   16    70
Gancarz Amelia 10,62   33   3,00   20   15,50   15   68
Kulig Zuzanna   10,20   43   3,70    44  18,00  22   109
Łabuda Hanna    11,02   23   3,08  23   16,00   16   62
Narowska Maria 11,94   9  3,10  24   12,00  8   41  x
8. SP  Tuszów Narodowy  297 pkt.
Marika Babula   11,40   16  2,63  9   16,50   17   42
Gabriela Buława  10,10  46   3,20  27   15,00   14   87
Julia Gaj           11,96    9   2,92   18   15,00   14    41  x
Natalia Kardyś  10,50   36   2,65   9   13,00   10   55
Magdalena Wąsik   9,96   49   3,35   32   24,00  32   113
9. SP nr 2 Mielec           264 pkt.
Zuzanna Cisło   11,73   11   2,78   13    16,00   16   40  x
Oliwia Haracz    10,95   25   3,27   29   15,00   14   68
Alicja Parkosz   10,33   40   3,43   35   21,50   27   102
Gabriela Szpak   11,83   10   2,98    20    18,50   21    51
Karolina Trzpis   11,81   2,75   12    18,50   21     43
10. SP nr 9 Mielec          257 pkt
Amelia Grabińska  10,20  43   3,40   34   12,00   8   85
Ewa Hasek           11,47   15   2,90  17   17,50   19    51
Paulina Klaus       11,30   18   2,97    19   18,00  20   57
Maja Moskal    11,08   22   3,02   21   18,50   21    64
Justyna Strąg     12,45      3   2,57   7   12,50  9    19  x
11. SP Radomyśl Wielki  250 pkt.
Agata Ćwięka     10,56   32   2,78   13   22,50   29   74
Amelia  Jarosz  11,35   17  2,80   14   20,00   24   55
Aleksandra Siembab  11,09  22   2,67   10  8,00  1   33
Karolina Smagacz    10,15  45  3,07  23   18,00      88
12. SP Borowa               141 pkt.
Kornelia Dudas   11,40   16   2,55  7   14,50   13    36
Amelia Stala      11,90   9     2,93    18   14,50  13  40
Kinga Rucka     12,30  5  2,47   5   15,50   15   25
Kamila Mazur     11,50   14   2,80    14   14,00   12   40
Karolina Proczek  12,58   2   2,69   10   14,50  13   25  x
Julita Kanach   0        0    2,05    0    11     6     6   PK
Chłopcy:
1. SP nr 2 Mielec         316 pkt.   awans do finału wojewódzkiego
Jan Gąska  9,87     30  3,38    19  28,00  21        70
Wiktor Wójtowicz   9,97   28   3,80    34   40,00  45  107
Jakub Ziobroń       9,65     35   3,44   20   18,00  1   56
Dominik Ziółko     10,20   24   2,93    9   23,50    12   45   PK
Maksymilian Ząbek   9,64   36   3,41  20  31,00  27   83
Piotr Cisło   10,65    3,52   22   16,50  0   37   x
2. SP Przecław            308 pkt.
Chłopek Piotr    10,42   19   3,12   24   32,00  29   72
Kubek Wiktor   10.04   27   3,40   34    28,00   21   82
Leś Mikołaj       10,18    24   3,52   38   34,00  33    95
Tyksiński Mikołaj  10,59  16  3,17   26    26,00   17  59
Jezuit Jakub      10,63   15   3,00   20   22,50   10   45   x
3. SP nr 11 Mielec        305 pkt.
Gabriel Blicharczyk  9,90  30   3,80  34   28,00  21   85
Oliwer  Żelażny      9,70  34   3,94   39    28,00  21   94
Mateusz Soboń  9,56   37  3,50  22       18,50   2  61
Wiktor Wróbel  10,11   25   3,65     27   24,00   13   65
Kacper Śpiewak   10,70   14   3,36   18   2900   24   56  x
4. SP Radomyśl Wielki  292 pkt.
Marcel Kulpa   9,89    30  3,27  16   24,00  13   59   x
Kacper Kuźdżał    9,98   28    3,67   28   23,00  11  67
Miras Jakub   9,77   32   3,34   27   31,00   27     77
Marcin Roczniak   9,69   34    3,80     34   27,00  19  87
Filip Skiba   9,55   37    3,39    24   17,50   0   61
Paweł Mydlarz   10,34   21   3,18   14   25,00  15   50  PK
5. SP Wola Mielecka     282 pkt.
Dziekan Maksymilian  10,48   18   3,36   18   25.00  15   51
Pieróg Bartłomiej  9.74  33   3,72   31  23,50   12   76
Płatek Jakub   9,98  28  3,66   28    32,50   30   86
Rączka Piotr  10.03  27   3,46  21   28,00  21   69 
Rzepka Adam  11,78   0  3,05   11    27,00  19  30  x
6. SP Malinie                277 pkt.
Szymon Cimięga  9,91  29  3,35  18   43,00  51   98
Radosław Czachor  10,30  22   3,23   18   29,50   24   61
Karol Hyjek  10,44   19  3,38     18   29,50   24   61
Patryk Rzeźnik  10,26   22   3,44    20   21,00   7   49    x
Jakub Turkosz   10,34   21   3,40  19   25,00   15   55
7. SP nr 6 Mielec           238 pkt.
Ochalik Adrian  9,91   29   3,64   27   37,00  39   95
Kocel Norbert    9,74   32    26,00   17   81
Segelin Kacper   10,75   13   3,03  11    18,00 1   25  x
Mazur wiktor   10.50  18   2,97   10 21,00  7   35
Żelazkio Eryk   11.01   3,08  12  21,50   8   27
Paolik Aaron    11,47   1   2,90  9  11,50  0  10  PK
Kapinos Cezary     11,47   1    2,40   3   16,00   0   4   PK
8. SP nr 3 Mielec          229 pkt.
Kacper Szewc   10,45   19  3,35  18   32,50   30   67
Oskar Nobari   10,77    12   3,10  12   32,00   29  53
Adrian Tarczon    10,03   14   3,33  18  23,00   11   56
Nikolas Tyniec    10,65   14   3,33 18  26,00  17   49  X
Sebastian Rzeźnik 10,09  26   2,26  16   23,00  11  53
9. SP nr 13 Mielec        218 pkt.
Dawid Kondel  10,44   19   2,80  7  28,00  21   47
Szymon Stopkłosa  9,52  38 3,41  20  23,00  11   69
Dawid Sakowski  10,59  16   3,27  16  28,00  21   53
Kamic Komaniecki 10,12   25   3,30  17   21,00  7   49
Kacper Surowiec    11,25   3   3,15  13   31,00  27    43  x
Kacper Cisło  10,65   15   3,32  17   22,00 9   41  PK
10. SP nr 1 Mielec        217 pkt
Bielaska Nikodem   9,92   29   2,66  5   22,00   9   43
Dragan Karol          10,87   10   3,02   11  19,50 4  25  x
Piętal Kamil   10,52    17   3,40   19   23,00   11  47
Ozimek Mikłaj  10,80  12   3,62  26   21,00  7   45
Pietruszka Alex  9,50  39   3,68   29   24,50   14   82
11. SP Borowa             202 pkt.
Kamil Szczerba  10,85  11    3,02  11  22,00 9   31
Paweł Stafiej  9,49   39   3,88   37  28,00   21   97
Piotr Kusek  10,45  19    3,43  20   29,00   23  62
Filip Czerkies   11,75  0  2,72   6   15,00    0   6  x
Łukasz Tomaszek  11,38  2     2,98    8   16,00  0   12
Igor Wójtowicz  11,71   2,85    8    16,00     0  12  PK
Oliwer Pioątek  11,54  0   2,93   9   27,50   20   29   PK
12. SP nr 9 Mielec        198 pkt.
13. SP Tuszów Nar.       179 pkt.

Wyniki barażu mini piłki siatkowej dziewcząt - Mielec 11. 05 2018 r.
SP nr 6 Mielec -   SP nr 3 Leżajsk   2 : 0
SP Łęki Strzyżowskie - SP Niwiska   0 : 2
SP nr 3 Leżajsk -  SP Łęki Strzyżowskie  2 : 1
SP nr 6 Mielec   -  SP Niwiska        2 : 0
SP nr 3 Leżajsk  - SP Niwiska        0 : 2
SP nr 6 Mielec      SP Łęki Strzyżowskie 2 : 0
Kolejność:
1. SP nr 6 Mielec          6      6 : 0  awans do finału
2. SP Niwiska               4      4 : 2
3. SP nr 3 Leżajsk        2      2 : 5
4. SP Łęki Strzyżowskie  0    1 : 6
Wyniki Powiatowego finału piłki nożnej chłopców:
SP Wadowice G. -  SP Padew N.    1 : 5
SP Wadowice G. -  SP nr 3 Mielec  3 : 3
SP nr 3 Mielec -   SP Padew N.     0 : 4
Kolejność:
1. SP Padew Nar.     6   9 : 1
2. SP Wadowice G.   1   4 :8
3. SP nr 3 Mielec     1   3 : 7
4-6. SP nr 11 Mielec
       SP Trzciana
       SP Przecław
7-9. SP nr 9 Mielec
       SP Jaślany
       SP Radomyśl W.
10-11. SP nr 2 Mielec
          SP Gawqłuszowice
12. SP nr 6 Mielec
13. SP nr 7 Mielec
14. SP nr 13 Mielec

Wyniki Powiatowego finału piłki nożnej - dziewczęta:
SP Radomyśl Wielki - SP nr 9 Mielec  4 : 1
Kolejnośc:
1. SP Radomyśl Wielki
2. SP nr 9 Mielec
3. SP Borki Niżińskie  - drużyna nie zgłosiła się do finału - 20 pkt do powiatowego współzawodnictwa
4-6. SP nr 6 Mielec
       SP Gawłuszowice
       SP Wadowice Górne
7-8. SP Borowa
       SP Łączki Brzeskie
Dziewczęta:
Sp  9 -  Sp6    1:0  awans do finału powiatowego

Wyniki piłki nożnej - chłopcy - Mielec:
              
       Sp6  -  Sp1    4:2
                     Sp2  -  Sp9    1:2
                     Sp2  -  Sp13  3:1
                     Sp9  -  Sp13  7:0
                     Sp7  -  Sp11  0: 5
Finał:            Sp11 - Sp9    2 :0
                     Sp3  -  Sp9   3 : 2
                     Sp3  -  Sp11  2: 1
tabela:    1. Sp 3  awans do finału powiatowego
               2. Sp11
               3. Sp 9
               4. Sp2
               5. Sp6
               6. Sp7
               7. Sp13           

Wyniki Rejonu mini piłka siatkowa  chłopców - 9. 04.2018 r. Mielec:
SP nr 6 Mielec - SP Niwiska   1 : 2
SP Wola Ociecka - SP nr 9 Dębica  0 : 2
SP nr 6 Mielec    -  SP Wola Ociecka  2 : 0
SP Niwiiska    -  SP nr 9 Dębica     1 : 2
SP nr 9 Dębica  - SP nr 6 Mielec     2 : 0
SP Niwiska -  SP Wola Ociecka     2 : 1
Kolejność:
1. SP nr 9 Dębica      6      6 : 1   awans do półfinału
2. SP Niwiska            5     5 : 4  awans do półfinału
3. SP nr 6 Mielec       4     3 : 4
4. SP Wola Ociecka    3    1 : 6 

Wyniki Rejonu - piłka koszykowa chłopców - Padew Nar.- 15.03.2018 R.:
SP nr 6  Ropczyce - SP Padew Nar. 6 : 16
SP Raniżó - SP nr 9 Dębica           12 : 16
SP nr 6 Ropczyce - SP Raniżów     7 : 8
SP Padew Nar. - SP nr 9 Dębica     6 : 21
SP nr 6 Ropczyce    - SP nr 9 Dębica 4 : 23
SP Padew Nar.  - SP Raniżów       17 : 7
Kolejność:
1. SP nr 9 Dębica   6     60 : 22  awans do półfinału
2. SP Padew Nar.    5     39 : 44    awans do półfinału
3. SP Raniżów       4   27 : 40
4. SP nr 6 Ropczyce  3   17 : 47
Wyniki Finału Powiatowego - piłka siatkowa chłopców _ Mielec:
SP nr 6 Mielec - SP Malinie   2 : 0 (25:6, 25:9)
SP nr 6 Mielec  - SP Partynia 2 : 0 (25:16, 25:14)
SP Partynia - SP Malinie      2 : 0 (25:12, 25:16)
Kolejność:
1. SP nr 6 Mielec    4 4 : 0 awans do rejonu
2. Partynia            3  2 : 2
3. SP Malinie         2  0 : 2
4-6. SP Gawłuszowice
      SP Wola Mielecka
     SP nr 3 Mielec
7-8. SP Wadowice Górne
      SP nr 9 Mielec
9. SP Łączki Brzeskie

Wyniki Finału Powiatowego - piłka siatkowa dziewcząt - Mielec :
SP nr 3 Mielec -  SP Tuszów N.  2 : 0  (25:7,25:7)
SP nr 3 Mielec - SP Przecław  2 : 0  (25 : 6, 25: 21)
SP Tuszów N. - SP Przecław  1 : 2  (25:9,10 : 25,5 :25)
Kolejność:
1. SP nr 3 Mielec    4  4 : 0   awans do rejonu
2. SP Przecław       3   2 : 3
3. SP Tuszów Nar.   2   1 : 4
4-6. SP Borowa
      SP Partynia
      SP nr 9 Mielec
7-8. SP Wola Mielecka
      SP nr 13 Mielec
9.  SP nr 11 Mielec

Wyniki półfinałów w mini piłce siatkowej dziewczęta:
Grupa A - Tuszów Narodowy:
SP Tuszów Narodowy - SP Borowa   2:1 ( 23:25 , 25:20 , 15:15)
Kolejność:

1.  SP Tuszów Narodowy - 2 pkt - awans do finału powiatowego
2.  SP Borowa - 1 pkt
Grupa B - Wola Mielecka:
SP Partynia - SP Wola Mielecka 2 : 0 (25:11, 25:5)
SP Partynia : SP Przecław 1 : 2 (25:8, 14:25, 13:15)
SP Wola Mielecka : SP Przecław 1 : 2 (25:12, 15:25, 8:15)
Kolejność końcowa:
1.  SP Przecław 4 pkt   4:2 awans do Finału Powiatowego
2.  SP Partynia 3 pkt   3:2
3.  SP Wola Mielecka 2 pkt  1:4
Grupa Mielec:
  SP 3 - SP 13  2:0                            
  SP 9 - SP 11  2:1                                           
  SP 11 - SP 13  1:2                                           
  SP 3 -  SP 9   2:0

Tabela : 1. SP 3 Mielec awans do f. powiatowego         
             2.  SP 9   Mielec                                              
              3. SP 13 Mielec                                              
              4. SP 11  Mielec
Wyniki półfinałów mini piłki siatkowej chłopcy:
Grupa A - Malinie:
 SP Malinie  -  SP Gawłuszowice 2:1    ( 25:15,    23:25,    15:8)
Kolejność:
1.  SP Malinie            2       2 : 1  awans do finału
2.  SP Gawłuszowice   1        1 : 2
Grupa B - Wola Mielecka :
SP Partynia - SP Wadowice Górne 2 : 0 (25:7, 25:19)
SP Łączki Brzeskie - SP Wola Mielecka 0 : 2 (8:25, 8:25)
SP Partynia - SP Łączki Brzeskie 2 : 0 (25:0, 25:5)
SP Wadowice Górne - SP Wola Mielecka 1 : 2 (14:25, 25:17, 9:15)
SP Partynia - SP Wola Mielecka 2 : 0 (25:17, 25:23)
SP Wadowice Górne - SP Łączki Brzeskie 2 : 1 (19:25, 25:6, 15:3)
 
Kolejność końcowa:
1. SP Partynia              6    6:0- awans do finału powiatowego
2.  SP Wola Mielecka   5     4:3
3.  SP Wadowice Górne 4    3:5
4.  SP Łączki Brzeskie  3    1:6
Grupa Mielec:
SP 6  -  SP 3   2 : 0
SP 3 - SP   9    2 : 1
SP 6 - SP 3      2 : 0
Kolejność:
1. SP 6  Mielec    4    4 : 0  awans do finału
2. SP 3 Mielec     3     2 : 3
3. SP 9 Mielec     2     1 : 4

Powiatowe finały w tenisie stołowym - 2.03.2018 r Mielec:
Dziewczęta:
1. SP Książnice  - awans do rejonu
2. SP Kiełków  - awans do rejonu
3. SP Czajkowa
Chłopcy:
1. SP Chorzelów   - awans do rejonu
2. SP Czajkowa   - Awans do rejonu
3. SP Tuszyma
4. SP nr 3 Mielec
Wyniki  rejonu wojewódzkiego - mini piłka koszykowa dziewcząt - Przecław - 27.02.2017 r .:
SP Przecław -  SP Raniżów   10 : 6
SP nr 11 Dębica  - SP Czarna Sędz.  20 : 9
SP Czarna Sędz.  - SP Przecław    6 : 27
SP nr 11 Dębica  - SP Raniżów    8 : 4
SP Czarna Sędz. -  SP Raniżów   6 : 26
SP nr 11 Dębica  -  SP Przecław   9 : 6
Kolejność:
1. SP nr 11 Dębica     6       37 : 19  awans do półfinału
2. SP Przecław           5       42 : 22  awans do półfinału
3. SP Raniżów           4       36 : 22
4. SP Czarna Sędz.    3       22 : 72
Wyniki półfinału wojewódzkiego mini piłka ręczna dziewcząt - Mielec - 21.02. 2018 r.:
SP Przeszów - SP Przecław   3 : 11
SP Dzikowiec   -  SP nr 5 Nisko  7 : 3
SP Przyszów  - SP  Dzikowiec    4 : 11
SP Przecław   -  SP nr 5 Nisko  7 : 2
SP Przyszów -  SSP nr 5 Nisko   2 : 6  z rejonu
SP Przecław - SP Dzikowiec      5 : 9   z rejonu
Kolejność:
1. SP Dzikowiec         9       27 : 12   finał
2. SP Przecław           6       23 : 14   baraż
3. SP nr 5 Nisko        3       11 : 16
4. SP Przyszów          0       9 : 28
Wyniki półfinału wojewódzkiego mini piłka ręczna chłopców - Mielec - 21.02.2018 r.:
SP nr 9 Dębica - SP nr 11 Mielec   6 : 9  z rejonu
SP Skopanie - SP nr 5 Nisko        5 : 7 z rejonu
SP nr 11 Mielec   SP nr 5 Nisko    8 :  5
SP nr 9 Dębica   -  SP Skopane   8 : 4
SP nr 9 Dębica   - SP  nr 5 Nisko   10 : 6
SP nr 11 Mielec - SP Skopanie      12 : 4
Kolejność:
1. SP nr 11 Mielec    9      29 : 15 awans do finału
2. SP nr 9 Dębica     6      24 : 19  baraż
3. SP nr 5 Nisko       3      18 : 23
4. SP Skopani         0      13 : 27

Wyniki finału mini  piłka koszykowa chłopców -  Malinie:
SP Partynia - SP Padew Nar.   8 : 24
SP Padew Nar. - SP nr 3 Mielec 19 : 10
SP nr 3 Mielec - SP Partynia      20 : 9
Kolejność:
1. SP Padew   Nar.        4        43 : 18 awans do rejonu
2. SP nr 3 Mielec          3        30 : 28
3. SP Partynia              2       17 : 44
4- 6 SP nr 9 Mielec
       SP Malinie
       SP Wola Mielecka
7-8. SP nr 2 Mielec
       SP Gawłuszowice
       SP Tuszyma
9- 10. SP nr 11 Mielec
          SP Borowa
11. SP nr 7 Mielec
12. SP nr 1  Mielec
     SP nr 6 Mielec
Wyniki finału  mini piłka koszykowa dziewcząt - Malinie 13.03.20118 r.
SP  Przecław  - SP Malinie     26 : 17
SP   Malinie - SP nr 3 Mielec   50 : 28
SP nr 3 Mielec  - SP Przecław   13 : 41
Kolejność:
1. SP Przecław  4    67 : 30  awans do rejonu
2. SP Malinie   3   67 : 54
3. SP nr 3 Mielec   2  31 : 91
4-6. SP nr 6 Mielec
      SP Padew Nar.
      SP Ruda
7-9. SP nr 9 Mielec
      SP Borowa
      SP Chorzelów
10 - 11. SP nr 11 Mielec
           SP Gawłuszowice
12. SP nr 2 Mielec
Wyniki półfinału mini piłki koszykowej chłopców - Mielec:

SP 6 - SP 9 -  6:23
SP  9 - SP 2 - 23:10
SP 2 - SP6 - 16:14
SP 11- SP 3 -   9: 16
SP 1 - SP 7 - 16:2
SP 11 - SP 7 - 10:17
SP 3 - SP  1 - 20:6
SP 11- SP 1 -  9:10
SP 3 -  SP 7 -  19:2
SP 3 - SP  2 -  18:6
SP 3 - SP  9 -  12:10
SP 9 -SP 1  -  10:0
SP 2 -SP 1  -  10:0
Kolejność:  1. SP 3  awans do finału powiatowego
                   2. SP 9
                   3. SP 2
                   4.SP 11
                   5.SP 7
                   6-7 SP 6, SP 1
Wyniki półfinału mini piłki koszykowej dziewcząt - Mielec:
SP 2 - SP 6  14:24
SP 9 - SP 2  10:6
SP 6 - SP 9  12:8
SP 9 - SP 3    0:14
SP 11-SP 6    0:7
SP 11-SP 9    3:4
SP 3 -SP 11   8:12
SP 6 -SP 3     8:17

kolejność:1. SP 3 Mielec  awans do finału powiatowego
                2. SP 6 Mielec
                3. SP  9  Mielec
                4. SP 11  Mielec
                5. SP 2  Mielec

Wyniki Rejonu  mini piłki ręcznej chłopców - 25.01.2018 r. Mielec:
SP nr 9 Dębica - SP Raniżów     7 : 6
SP Wola Ociecka - SP nr 11 Mielec   6 : 12
SP nr 9 Dębica -   SP Wola Ociecka  20 : 1
SP Raniżów   -  SP nr 11 Mielec       10 : 15
SP nr 9 Dębica  -  SP nr 11 Mielec   6 : 9
SP Raniżów - SP Wola Ociecka        8 : 6
Kolejność:
1. SP nr 11 Mielec        9        36 : 22    awans do półfinału
2. SP nr 9 Dębica         6        33 : 16    awans do półfinału
3. SP Raniżów             3        24 : 28
4. SP Wola Ociecka     0         13 : 40
Wyniki półfinałów mini piłki koszykowej:
Dziewczęta:
Grupa A Malinie:
SP Gawłuszowice - SP Borowa  8 : 10
SP Malinie - SP Padew Narodowa  46 : 14
SP Gawłuszowice - SP Malinie   14 : 34
SP Borowa - SP Padew Narodowa  5 : 16
SP Borowa - SP Malinie             6 :  49
SP Padew Narodowa - SP Gawłuszowice  14 : 2
Kolejność:
1. SP Malinie                 6 pkt 129-34   awans do finału powiatowego
2. SP Padew Narodowa    5 pkt 44 - 53.
3. SP Borowa                 4 pkt 21-73.
4. SP Gawłuszowice        3 pkt. 24-58.
Grupa B- Przecław:

SP Ruda – SP Chorzelów   30:4

SP Przecław – SP Chorzelów   37:9

SP Przecław – SP Ruda  8:4
Kolejność:

1. SP Przecław         4pkt.     45:13   - awans do finału powiatowego

2. SP Ruda                3pkt.     34:12

3. SP Chorzelów      2pkt.     13:67

Chłopcy:
Grupa A - Przecław:

SP Tuszyma : SP Partynia 4 : 14
SP Partynia : SP Wola Mielecka 13 : 11 (po 4 dogrywkach)
SP Tuszyma : SP Wola Mielecka 16 : 26
Kolejność:
1.  SP Partynia          4 pkt.  27 : 17 awans do finału powiatowego
2.  SP Wola Mielecka 3 pkt.  37 :  29
3.  SP Tuszyma         2 pkt.  20 ; 40

Grupa B - Malinie :
SP Malinie - SP Borowa  16 : 6
SP Padew Narodowa - SP Gawłuszowice 18 : 8
SP Malinie - SP Gawłuszowice   30 : 18
SP Borowa - SP Padew Narodowa  6 : 20
SP Gawłuszowice -SP  Borowa   23 : 12
SP Malinie -SP  Padew Narodowa  7 : 20
Kolejność:
1. SP Padew Narodowa         6 pkt 58-21 awansdo finału powiatowego
2. SP Malinie                      5 pkt 53-44
3. SP Gawłuszowice             4 pkt 49-60
4. SP Borowa                     3 pkt 24-59

Wyniki Powiatowego finału  mini piłki ręcznej Mielec;
Dziewczęta:
SP Malinie - SP nr 6 Mielec    7 : 2
SP Malinie   -  SP Przecław      2 : 13
SP Przecław  - SP nr 6 Mielec  10 : 2
Kolejność:
1. SP Przecław     6        23 : 4   awans do rejonu
2. SP Malinie       3       9 : 15
3. SP nr 6 Mielec  0       4 : 17
4-6. SP Radomyśl Wielki
       SP Czermin
       SP 2 Mielec
7-8. SP Chorzelów
       SP 11 Mielec
9-10. SP Wadowice Górne
         SP 13 Mielec
11. SP 9 Mielec
12. SP 8 Mielec

Chłopcy:
SP Malinie   - SP nr 11 Mielec 6 : 11
SP Malinie  -  SP Wadowice G.  3 : 9
SP nr 11 Mielec   - SP Wadowice G.  14 : 1
Kolejność:
1. SP nr 11 Mielec  6   25 : 7  awans do rejonu
2. SP Wadowice Górne  3  10 : 17
3. SP Malinie             0   9 : 20
4-6. SP Wola Mielecka
       SP Trzciana
       SP nr 6 Mielec
7-8. SP Radomyśl Wielki
       SP nr 1 Mielec
9-10. SP Tuszyma
        SP nr 9 Mielec
11. SP nr 13 Mielec
12. SP nr 2  Mielec

Wyniki półfinału mini piłki ręcznej dziewcząt - grupa A Radomyśl Wielki - 11.12.20`17 r. :
Radomysl Wlk. - Przecław    4-9 (2-4)
Wadowice Grn. Chorzelów  3-4  (1-3)
Radomysl Wlk.- Wadowice Grn  5-5  (4-3) karne 1-0
Przecław - Chorzelów 14-1  (7-0)
Radomysl Wlk. - Chorzelów 6-2  (4-2)
Przecław - Wadowice Grn  14-1 (6-0)
Kolejność:

1.SP Przecław                          9 pkt    37 : 6   awans do finału
2.SP Radomyśl Wlk.               5 pkt   15  : 16
3.SP Chorzelów                        3 pkt.   7 : 41
4.Wadowice Górne                  1 pkt     9 : 23

Wyniki półfinału mini piłki ręcznej chłopców - grupa B Wadowice Górne- 8.12.2017 r:                             

 1.     SP Wadowice Górne – SP Tuszyma                    14:4
 2.     SP Wadowice Górne – SP Radomyśl Wielki        7:4
 3.     SP Tuszyma – SP Radomyśl Wielki                        3:4
 4.      SP Wadowice Górne- SP Wola Mielecka            8:4
 5.      SP Wola Mielecka- SP Radomyśl Wielki               6:3
 6.     SP Wola Mielecka-– SP Tuszyma                         8:4   
  Kolejność:
  1. SP Wadowice Górne       6         29 : 12  awans do finału
  2. SP Wola Mielecka            4         18 :  15
  3. SP Radomyśl Wielki        2         11 :  16
  4. SP Tuszyma                      0          11 : 26 

Wyniki półfinału  wojewódzkiego- unihokej dziewczęta 5.12.2017 r. Padew Nar.:
Eliminacje: Grupa A;
SP 4 Tarnobrzeg - SP Pustków  0 : 1
SP Padew Nar. - SP  Kłyżów      0 : 0
SP 4 Tarnobrzeg - SP Padew Nar. 0 : 1
SP Pustków  - SP Kłyżów             0 : 0
SP 4 Tarnobrzeg  - SP Kłyżów     0 : 1
SP Pustków  - SP Padew Nar.       1 : 0
Tabela:
1. SP Pustków         5        2 : 0   finał
2. SP Kłyżów           4        1 : 0   finał
3. SP Padew Nar.     3        1 : 1
4. SP 4 Tarnobrzeg  0       0 : 3
Grupa B:
SP Baranów San.   -  SP 5 Dębica   0 : 1
SP Gliny Małe      -   SP Majdan Kr.  0 : 3
SP Baranów San.  -  SP Gliny Małe   0 : 1
SP 5 Dębica        -  SP Majdan Kr.    0 : 0
SP Baranów San.  -  SP Majdan Kr.   0 : 3
SP 5 Dębica       -   SP Gliny Małe    3 : 0
Tabela:
1. SP Majdan Kr.       5     6 : 0  finał
2. SP 5 Dębica         5      2 : 0   finał
3. SP Gliny Małe       2      1 : 4
4. SP Baranów San.  0       0 : 5
Finał:
SP Majdan Kr,-  SP Pustków    1 : 0
SP Kłyżów  - SP 5 Dębica       0 : 2
SP Majdan Kr.  -  SP Kłyżów    2 : 0
SP Pustków  -  SP 5 Dębica   0 : 0
SP Majdan Kr.  - SP 5 Dębica  0 :0  z grupy
SP Pustków -  SP Kłyżów       0 : 0  z grupy
Kolejność:
1. SP Majdan Kr.       5  3 : 0   awans do finału wojewódzkiego
2. SP 5 Dębica         4   2 : 0  awans do finału wojewódzkiego
3. SP Pustków          2   0 : 1  awans do finału wojewódzkiego
4. SP Kłyżów            1    0 : 4
5 - 6  SP Padew Nar.
         SP Gliny Małe
7 - 8 SP 4 Tarnobrzeg
        SP Baranów San.

Półfinał mini piłki ręcznej - miasto Mielec:

Chłopcy:
SP  6- SP 1  14;7
 SP 11 -SP 9    12 : 4                                                                                                            SP 1 - SP 9   8 ; 8
 SP 11-SP 6  11;7
 SP 11-SP 1  10;5
  SP 9 -  SP 2  5 : 6
 SP 13-SP 6 2;9
 SP 9  - SP 13 3;1
 SP 2- SP 6  2;7 
 SP 6– SP 13  13 : 6
  SP 6 - SP 9   9;3 

 Tabela; 
1. SP 11 Mielec -awans do fin. powiatowego
2. SP  6  Mielec
3. SP 1  Mielec
4. SP 9 Mielec                                                                                                                                                                                                                                                                  5, SP 13  Mielec
6. SP 2    Mielec                

  Dziewczęta:
SP 13  - SP 8   8 : 0
SP 6 -  SP  8   11 : 0
SP 13 - SP 6    0 : 3
SP 9 - SP 11    2 : 3
SP 2 - SP 11  7 : 4
SP 9 -  SP 2   1 : 2
Kolejność:
1. SP 6 Mielec  awans do finału
2. SP 2 Mielec
3. SP 11 Mielec
4. SP 13 Mielec
5. SP 9 Mielec
6. SP 8 Mielec

Półfinał mini piłki ręcznej  Grupa A Czermin 1.12.2017 r. :
Dziewczęta:

SP Malinie – SP Czermin 15:1
1. SP Malinie  awans do finału
2. SP Czermin

Chłopcy:

SP Malinie – SP Trzciana 16:6
1. SP Malinie  awans do finału
2. SP Trzciana

Powiatowe zawody - unihokej chłopcy - 15.11.2017 r. Padew Nar.:
Eliminacje:
Grupa A:
SP Borowa -  SP Gliny Małe   1 : 3
SP Gawłuszowice - SP Wola Mielecka  0 : 1
SP Borowa  - SP Gawłuszowice    1 : 1
SP Wola Mielecka - SP Gliny Małe   0 : 1
SP Borowa - SP Wola Mielecka    2 : 0
SP Gliny Małe -   SP Gawłuszowice   2 : 0
Tabela:
1. SP Gliny Małe        6      6 : 1   finał
2. SP Borowa            3      4 : 4   finał
3. SP Wola Mielecka  2      1 : 3
4. SP Gawłuszowice    1     1 : 4
Grupa B:
SP Wadowice G.  -  SP 6 Mielec   1 : 0
SP Padew N.     - SP Tuszów N.   2 : 0
SP Wadowice G.  -  SP Padew N.  3 : 0
SP 6 Mielec     - SP Tuszów N.     0 : 1
SP Wadowice G. - SP Tuszów N.   3 : 0
SP 6 Mielec     -   SP  Padew N.   0 : 2
Tabela:
1. SP Wadowice G.     6    7 : 0   finał
2. SP Padew N.          4    4 : 3  finał
3. SP Tuszów N.         2    1 : 5
4. SP 6 Mielec           0     0 : 4
Finał:
SP Gliny Małe  -  SP Borowa   1 : 3   grupa
SP Padew N.- SP Wadowice G. 0 : 3  grupa
SP Gliny Małe -  SP Padew N.   1 : 5
SP Borowa - SP Wadowice G.   0 : 1
SP Gliny Małe -  SP Wadowice G.  0 : 1
SP Borowa    -  SP Padew N.       3 : 0
Kolejność:
1. SP Wadowice Górne       6      5 : 0  awans do półfinału
2. SP Padew Nar.              4       8 : 4  awans do półfinału
3. SP Gliny Małe               2      4 : 7
4. SP Borowa                   0      1 : 7
5-6. SP Tuszów Nar.
      SP Wola Mielecka
7-8. SP Gawłuszowice
      SP nr 6 Mielec
Powiatowe zawody - unihokej dziewczęta - 14.11.2017 r. Padew Nar.:
Eliminacje: Grupa A:
SP Borowa - SP Gliny Małe  0 : 0
SP Wadowice Górne -  SP Gawłuszowice  0 : 0
SP Borowa - SP Wadowice Górne  0 :2
SP Gliny Małe - SP Gawłuszowice  1 :0
SP Borowa - SP Gawłuszowice    2 : 1
SP Gliny Małe  - SP Wadowice Górne  2 : 0
Tabela :
1. SP Gliny Małe           5     3 : 0   finał
2. SP Wadowice Górne   3    2 : 3    finał
3. SP Borowa                3    2 : 2
4. SP Gawłuszowice      1     1 : 3
Grupa B:
SP Padew Nar. - SP 6 Mielec    3 : 0
SP Tuszów Nar.  -  SP Padew Nar.  0 : 0
SP 6 Mielec      -  SP Tuszów Nar.  0 : 0
Tabela:
1. SP Padew Nar.    3    3 : 0     finał
2. SP Tuszów Nar.   2    0 : 0     finał
3. SP 6 Mielec        1    0 : 3
Finał:
SP Wadowice Górne -  SP Padew Nar.   0 : 0
SP Gliny Małe - SP Tuszów Nar.          0 : 0
SP Padew Nar. - SP Gliny Małe           1 :0
SP Wadowice Górne - SP Tuszów Nar.  0 : 0
SP Gliny Małe  - SP Wadowice Górne   2 : 0  z eliminacji
SP Padew Nar. - SP Tuszów Nar.         0 : 0
Końcowa kolejność:
1. 1. SP Padew Nar.       4       1 : 0  awans do półfinału
2. SP Gliny Małe           3        2 : 1  awans do półfinału
3. SP Tuszów Nar.         3        0 : 0
4. SP Wadowice Górne   2       0 : 2
5. SP Borowa
   SP 6 Mielec
7. SP Gawłuszowice

Rejonowe zawody w szachach 10.11.2017 r. Mielec

1. SP Pilzno                      14 pkt  25,5   awans do finału
2. SP 13 Mielec                 12 pkt   17,5   awans do finału
3. SP 6 Mielec                   8 pkt    13
4. SP 2 Sędziszów  Młp       6 pkt   8,5
5. SP Czarna Sędziszowska 5 pkt  13
6. SP Cmolas                     5 pkt  11
7. SP 11 Dębica                  3 pkt  10,5
8. SP 2 Kolbuszowa             3 pkt   7,5         

Powiatowe zawody w szachach - 25.10. 2017 r. Mielec:
1. SP 13 Mielec    14 pkt.  24,5  awans do rejonu
2. SP 6 Mielec      11 pkt.  19,5  awans do rejonu
3. SP Wadowice Górne  10 pkt.  20,5
4. SP Tuszów Nar.   7 pkt.  11,5
5. SP 3 Mielec        6 pkt    12,5 
6. SP Malinie        4 pkt.    9,5
7. SP Padew Nar.  4 pkt     9,0
8. NSP Mielec       0 pkt.    5,0

Powiatowe przełajowe biegi  indywidualno - drużynowe24.10.2017 r.:
Dziewzęta 2007 i mł.
1
.  SP Przecław      75 pkt (4,7,19,22,23,42x)  awans do rejonu
2. SP 6 Mielec        84 pkt (2,9.11,14,48,49x)  awans do rejonu
3. SP Ruda             88 pkt (6,8,12,24,38,39x)
4. SP Wola Mielecka   91pkt (5,13,20,26,27,30x)
5. SP Dąbrówka Wisłocka 104 pkt (1,3,28,32,40,44x)
6. NSP Mielec              135 pkt (15,18,33,34,35,43x)
7. SP  Tuszów Nar.        144 pk (10,21,31,37,45)
8. SP 13 Mielec została sklasyfikowana na ostatnim miejscu, gdyż startowało 11 zawodniczek , a drużyna mogła liczyć 6 .

1. Leśniowska Amelia    SP Dąbrówka Wisł.   1  awans do rejonu
2. Jacher Natalia      SP 6 Mielec                  2
3. Ujas Karolina       SP Dąbrówka Wisł.        3  awans do rejonu
4 Zaręba Weronika  SP Partynia  
5. Rucka Wiktoria    SP Przecław                  4
6. Klimczak Dominika  SP Wola Mielecka       5
7. Głaz Jagoda   SP Jaślany                          
8. Nowak Martyna  SP Ruda                        6
9. Parys Kinga    SP Przecław                     7
10. Jurkowska Katarzyna  SP Kiełków           
11. Działo Wiktoria   SP Ruda                   8
12. Korb Kalina        SP 6 Mielec              9
13. Płatek Anna        SP Tuszów Nar.        10
14.  Paum Zuzanna   SP 6 Mielec            11
15. Mądziel Maria     SP Partynia     
16. Piłat Justyna      SP Ruda                12
17. Węgrzyn Gabriela   SP Wola Mielecka  13
18. Latała Jagoda     SP 6 Mielec             14
19. Stawarz Emma   NSP Mielec            15
20. Daniel Anna     SP Malinie               
21. Ciemięga Julita    SP Jaślany         
22. Zboch Maja     SP 13 Mielec           16
23. Rydza Wiktoria   SP 13 Mielec       17
24. Kałamarz Kamila   NSP Mielec       18
25. Pleban Agnieszka   SP Przecław    19
26. Parys Karolina    SP Wola Mielecka   20
27. Nowak Samanta    SP Tuszów Nar.   21
28. Piłat Anna          SP Przeclaw        22
29. Kopacz Oliwia    SP Przecław         23
30. Grzech Wiktoria   SP Ruda           24
31. Niemczyk Wojciech  SP 13 Mielec  25
32. Węgrzyn Karolina  SP Wola Mielecka  26
33. Mazur Aleksandra  SP Wola Mielecka   27
34. Artwik Kinga      SP Dąbrówka   W.     28
35. Skrobisz Zuzanna   SP 13 Mielec         29
36. Drop Emilia        SP Wola Mielecka      30
37. Kardyś Natalia    SP Tuszów Nar.        31
38. Stec Sabina        SP Dąbrówka W.      32
39. Tyburska Wiktoria   NSP Miel;ec         33
40. Płoszałka  Julia   NSP Mielec               34
41. Kwaśniewska Maja    NSP Mielec        35
42. Andrychowicz Julia    SP Wola Mielecka  36
43. Babula Marika       SP Tuszów Nar.         37
44. Gagat Anna      SP Maline
45. Kulas Amelia     SP Ruda                     38
46. Kilia Paulina       SP Ruda                    39
47. Ryczek Klaudia     SP Dąbrówka W.       40
48. Rzeźnik  Karolina    SP 13 Mielec         41
49. Kruk Barbara        SP Przecław             42
50. Bratek Halina         NSP Mielec            43
51. Szęszoł Oliwia       SP Dąbrówka W.      44
52. Wąsik Magdalena   SP Tuszów nar.      45
53. Ptak Martyna         SP 13 Mielec         46
54. Soja Anna             SP Czajkowa         
55. Kadryśka Mila        SP 13 Mielec         47
56. Tyksińska Natalia    SP 6 Mielec          48
57. Pyzikiewicz Natalia   SP 13 Mielec      49
58. Gil Gabriela             SP 6 Mielec        50
59. Dobosz Julia        SP Przecław             PK
60. Stachura Nikola    SP 13 Mielec           51
61. Marek Klaudia      SP 13 Mielec          52
62. Machnik Agata     SP 13 Mielec         53
63. Osmola Milena      SP 13 Mielec        54

Chłopcy  2007 mł.
1. SP Przeław            71 pkt (6,8,16,20,21,33x)  awans do rejonu
2. SP Tuszów Nar.      84 pkt (5,7,13,29,30)         awans do rejonu
3. SP Malinie             96 pkt (4,12,14,31,35)
4. SP Radomyśl W.     99 pkt (2,16,18,26,37)
5. SP 6 Mielec           142 pkt (9,17,25,40,51,52x)
6. NSP Mielec             148 pkt (3,27,34,36,48,49x}
7. SP Czajkowa         192 pkt  (23,24,45,46,54)
8. SP Wola Mielecka    194 pkt (19,22,39,56,59)
9. SP Wadowice Górne  207 pkt (1,43,47,59,59)   
10. SP 13 Mielec  szkoła została sklasyfikowana na ostatnim miejscu, gdyż startowało 11 zawodników, a drużyna mogła mieć 6 zawodników.

1. Czuchra Konrad   SP Żarówka       awans do rejonu
2. Padykuła Łukasz   SP Wadowice Górne 1  awans do rejonu
3. Skiba Filip      SP Radomyśl W.     2         awans do rejonu
4. Lisowski Aleksander  NSP Mielec   3
5. Dudek Krzysztof  SP Podborze     
6. Ciejka Oliwer    SP Rzemień
7. Hyjek Karol       SP Malinie     4
8. Dereń Dawid   SP Partynia    
9. Jamrozy Dawiad   SP Tuszów Nar.   5
10. Duszkiewicz Hubert  SP Jaślany   
11. Kubek Wiktor    SP Przecław      6
12. Skaza Szymon   SP Tuszów Nar.    7
13. Jezvit Jakub    SP Przecław    8
14. Kocel Robert  SP 6 Mielec      9
15. Urban Bartosz  SP Żarówka   
16.Baran Kacper  SP 13 Mielec    10
17. Stokłosa Szymon   SP 13 Mielec   11
18. Czachor Radosław SP Malinie     12
19. Sieja Bartłomie  SP Tuszów Nar.   13
20. Turkosz Jakub   SP Malinie       14
21. Wolak Artur    SP Dulcza Wielka    
22. Kukla Krzysztof  SP Przecław     15
23. Kulpa Mateusz   SP Radomyśl W. 16
24. Jaśkiewicz Piotr  SP 6 Mielec     17
25. Miras Jakub      SP Radomyśl W.   18
26. Działo Kacper  SP Dąbrówka W.  
27. Tomczyk Hubert  SP Wola Mielecka  19
28. Chłopek Filip   SP Przecław        20
29. Leś Mikołaj   SP Przecław       21
30. Płatek Jakub SP Wola Mielecka   22
31. Dulik Michał   SP Czajkowa      23
32. Kielek Szymon  SP Czajkowa  24
33. Tarasek Bartek   SP 6 Mielec   25
34. Mydlarz  Paweł    SP Radomyśl W.  26
35. Myśliwiec  Tomasz   NSP Mielec   27
36. Sakowski Dawid   SP 13 Mielec   28
37. Rudolf Łukasz    SP Tuszów nar.  29
38. Stala Jakub      SP Tuszów Nar.   30
39. Furdyna Jakub   SP Malinie         31
40. Tyksiński Mikołaj  SP Przecław    32
41. Jemioło Kacper    SP Przecław    33
42. Barszcz Bartłomiej  SP Jaślany    
43. Zachariasz Kamil   NSP Mielec     34
44. Ochalik Kamil   SP Malinie         35
45. Pazylak Kacper  NSP Mielec       36
46. Dubiel Krystian   SP Radomyśl W.   37
47. Zieliński Maciej  SP 13 Mielec     38
48.                 Kacper  SP Wola Mielecka  39
49. Baran Kacper  SP 6 Mielec           40
50. Działowski Maciej  SP 13 Mielec   41
51. Kurgan Kamil  SP 13 Mielec         42
52. Wrzesień Tomasz SP Wadowice Górne   43
53. Sołek Alan  SP 13 Mielec          44
54. Wieloch Martek   SP Czajkowa   45
55. Zboch Dominik  SP Czajkowa    46
56. Brzostecki szymon  SP Wadowice Górne   47
57. Pazdro Antoni  NSP Mielec       48
58. Podolski Wiktor  NSP Mielec     49
59. Wydro Krzysztof  SP 13 Mielec    50
60. Segelin Kacper  SP 6 Mielec     51
61. Ziomek Mikołaj  SP 6 Mielec     52
62. Malec Marek   SP 6 Mielec       53 PK
63. Dudzik Igor   SP Czajkowa       54
64. Karczmarz Michał   SP 13 Mielec  55
65. Dziekan Maksymilian  SP Wola Mielecka  56
66. Komaniecki Kamil SP 13 Mielec     57
67. Wójcik Adrian     SP 13 Mielec       58

Dziewczęta 2005-06:
1. SP  6 Mielec        34 pkt (1,2,3,12,16,22x) awans do rejonu
2. SP Jaślany          57 pkt (4,7,13,14,19)      awans do rejonu
3. SP Radomyśl Wielki  69 pkt (6,10,11,15,27)
4. SP 9 Mielec          83 pkt (5,17,18,20,23,25x)
5. SP Przecław         128 pkt (21,24,26,28,29,35x)
6. SP Partynia          140 pkt (9,30,32,33,36,39x)
7. SP Wadowice Górne   156 pkt (8,31,37,38,42)
8. SP Borowa              196 pkt  (34,39,40,41,42)

1. Wal Olga      SP 6 Mielec    1
2. Wal Martyna SP 6 Mielec    2
3. Bogdan Nadia  SP 6 Mielec  3
4. Grzelak Aleksandra SP Jaślany  4
5. Balawajder Wiktoria  SP 9 Mielec  5
6. Grzech Marcelina SP Janowiec
7. Garncarz Wiktoria  SP Radomyśl W.  6
8. Karolina Chmura SP Łączki Brzeskie
9. Marek Gabriela  SP Jaślany       7
10. Dereń Magdalena  SP Wadowice Górne  8
11. Kaczor Wiktoria  SP Partynia    9
12. Zielińska Oliwia  SP Radomyśl W.     10
13. Kwater Julia   SP Radomyśl W.   11
14. Machnik Weronika  SP 6 Mielec    12
15. Kardyś Aleksandra SP Jaślany    13
16. Zawadzka Ewa   SP Jaślany       14
17. Czapiga Oliwia  SP Radomyśl W.  15
18. Ogorzelec Kinga SP Żarówka     
19. Jaśkiewicz Kamila  SP Dulcza Wielka
20. Dudajek Iwona  SP 6 Mielec    16
21. Wójtowicz Karina  SP 9 Mielec  17
22. Kiełb Amelia SP 9 Mielec       18
23. Wrzesień Aneta  SP Ruda     
24. Czerkies Paulina  SP Jaślany  19
25. Chojnacka Wiktoria SP 9 Mielec  20
26. Kozak Kamila  SP Malinie    
27. Skrzypek Klaudia  SP Przecław  21
28. Opanowska Maria   SP 6 Mielec  22
29. Lelakowska Sandra SP 9 Mielec  23
30. Dybska Anete   SP Przecław      24
31. Śliwińska Natalia SP 9 Mielec    25
32. Miazga Amelia SP Podborze     
33. Hasek Alicja   SP Przecław      26
34. Litwin Zofia  SP Radomyśl W.   27
35. Pyzikiewicz Natalia SP 6 Mielec  PK
36. Pazdro Aleksandra  SP Przecław  28
37. Cisło Angelika  SP Przecław        29
38. Furgał Izabela  SP Żarówka
39. Łyczak Natali  SP 13 Mielec
40. Mieszkowska Kinga SP Partynia   30
41. Dzięgiel Natalia SP Wadowice Górne 31
42. Bik Maria   SP Partynia          32
43. Kilian Angelika  SP Partynia   33
44. Czaja Zuzanna   SP Borowa    34
45. Uzar Katarzyna  SP Padew Nar. 
46. Furtak Julia  SP Tuszów N.   
47. Kopacz Oliwia   SP Przecław 35
48. Gunia Kinga  SP Tuszów Nar.
49. Wójtowicz Agnieszka   SP Partynia  36
50. Wachta Karolina  SP Wadowice Górne 37
51. Hołodniak Paulina  SP Wadowice Górne  38
52, Dziekan Julia    SP Borowa    37
53. Midura Lidia   SP Wadowice Górne  38
54. Oleksiak magdalena  SP Partynia  39
55. Śneżyńska Barbara   SP Padew Nar.
56. Borowiec Ola   SP 13 Mielec
57. Adamczyk Zuzanna SP Borowa   40
58. Kalicka Natalia  SP Borowa     41

Chłopcy 205-06:
1. SP Przecław      101  pkt (5,19,24,25,28,58x)    awans do rejonu
2. SP Jaślany       117         (1,8,17,44,47)            awans do rejonu
3. Radomyśl Wielki 122     (11,16,23,34,38,40x)
4. SP Wola Mielecka 126   (9,20,35,37,42,48x)
5. SP Borowa        150      (3,15,30,50,52,63x)
6. SP Padew Nar.   152     (2,6,31,49,64,65x)
7. SP 6 Mielec       160      (18,22,32,33,35,56x)
8. SP Partynia       171      (4,29,41,43,54,57x)
9. SP Wadowice Górne 175  (7,10,26,66,66)
10. SP Tuszów  Nar. 182      (13,27,36,46,60,61x)
11. SP 9 Mielec      187        (14,21,39,51,62)
12. SP Czajkowa    240      (12,45,58,59,66)

1. Kapel Paweł   SP Jaślany    1      
2. Srożyński Hubert SP Padew Nar.   2   awans do rejonu
3. Bogdan Bartosz   SP Borowa     3    awans do rejonu
4. Cieśla Piotr     SP Partynia       4
5. Strużik Wiktor   SP Przecław     5
6. Juszak Wojciech   SP Padew Nar.  6
7. Czaja Krystian   SP Wadowice Górne  7
8. Stec Rafał   SP Dąbrówka Wisł.     
9. Majcher Krzysztof  SP Jaślany        8
10. Rączka Patryk  SP Wola Mielecka   9
11. Wędrek Grzegorz  SP Wadowice G.  10
12. Sito Igor     SP Radomyśl W.     11
13. Konefał  Karol    SP Czajkowa     12
14. Skaza Sebastian  SP Tuszów Nar.  13
15. Dyjak Dominik  SP 9 Mielec          14
16. Jurkowski Józef  SP Borowa        15
17. Pleban Julian   SP Radomyśl W.   16
18. Marek Oskar  SP Jaśllany            17
19. Kosiorowski Wojciech SP 6 Mielec  18
20. Żmuda Marcin   SP Przecław        19
21. Szczepanowicz Wojciech  SP Wola Mioelecka  20
22. Sowa Jakub   SP Malinie 
23. Kokoszka Jakub SP 9 Mielec         21
24. Sekuła Kacper  SP 6 Mielec         22
25. Baran Dawid  SP Radomyśl W.    23
26. Siwy Igor SP Przecław                24
27. Krudysz Karol   SP 12 Mielec      
28. Jabłoński Jakub  SP Przecław      25
29. Ciochoń Mateusz    SP Malinie
30. Rataj Wiktor  SP Wadowice G.   26
31. Mróz Mateusz  SP Tuszów Nar.  27
32, Król Paweł  SP Przecław           28
33. Soboń Maksymilian SP Partynia  29
34. Misiaszek Oskar  SP Rzemień    
35. Pazdro Kacper   SP Borowa       30
36. Marek Bartłomiej  SP Padew Nar.   31
37. Kamiński Daniel   SP 6 Mielec       32
38. Janów Wiktor    SP 6 Mielec          33
39. Chmura Igor    SP Radomyśl W.    34
40. Puła Szymon   SP Wola Mielecka    35
41. Witek Adrian  SP Tuszów Nar.        36
42. Wójcik Michał  SP Wola Mielecka    37
43. Stachowicz  Maciej  SP Radomyśl W.  38
44. Szumilas Bartłomiej  SP 9 Mielec     39
45. Wilk Łukasz  SP Radomyśl W.         40
46. Ryczek Wiktor  SP Partynia           41
47. Kremer Maksym SP Wola Mielecka  42
48. Bączek Dominik  SP Partynia         43
49. Kołek Wojciech   SP Tuszów Nar.    44
50. Rybak Bartłomiej SP Czajkowa      45
51. Zboch Bartłomiej  SP Tuszów Nar.  46
52. Piechota Jakub   SP Jaślany          47
53. Gałaczyński Mikołaj  SP Wola Mielecka  48
54. Uzar Bartłomiej  SP Padew Nar.          49
55. Gawżyński Mateusz  SP Borowa          50
56. Śmist Aleksander  SP 9 Mielec           51
57. Kwiatkowski Kamil  SP Borowa          52
58. Polociak Kamil     SP Przecław            53
59. Madura Jakub    SP Żarówka
60. Krawiec Patryk SP Partynia            54
61. Płaszewski Patryk   SP 6 Mielec      55
62. Paluszek Kacper  SP 6 Mielec          56
63. Misiak Rafał  SP Partynia                57
64. Juwa Bartłomiej  SP Czajkowa        58
65. Konefał Bartłomiej  SP Czajkowa    59
66. Szęszoł Wiktor   SP Dąbie
67. Augustyn Michał SP Tuszó Nar.       60
68. Wrześniak Adrian   SP Tuszów Nar.   61
69. Czapiga Patryk  SP Żarówka           
70. Lewandowski Oliwer  SP 9 Mielec    62
71. Peret Jakub   SP Borowa                63
72.Kowalik Jakub    SP Padew Nar.       64
73. Sega Oskar  SP 13 Mielec
74. Stawarz Oskar  SP 13 Mielec
75. Surowiec Radosław  SP Padew Nar  65
76. Szymuś Mateusz SP Borowa          PK
77. Paluszek Julian SP 6 Mielec           PK

Półfinał piłki nożnej  grupa B Jaślany
Chłopcy:

SP Gawłuszowice – SP Gliny Małe 0 – 2
SP Padew Narodowa – SP Trzciana 2 – 0
SP Gawłuszowice – SP Jaślany 0 – 2
SP Padew Narodowa - SP Gliny Małe 6 – 0
SP Trzciana - SP Jaślany 3 – 0
SP Padew Narodowa - SP Gawłuszowice 4 – 0
SP Jaślany - SP Gliny Małe 2 – 0
SP Gawłuszowice - SP Trzciana 1 - 2
SP Padew Narodowa - SP Jaślany 4 - 0
SP Gliny Małe - SP Trzciana 0 – 2

Tabela:
1. SP Padew Narodowa 12 pkt 16 – 0  awans do finału powiatowego
2. SP Trzciana 9 pkt 7 – 3
3. SP Jaślany 6 pkt 4 – 7
4. SP Gliny Małe 3 pkt 2 – 10
5. SP Gawłuszowice 0 pkt 1 – 10

Dziewczęta:

SP Gawłuszowice - SP Borowa 2 – 1
SP Borki Nizińskie - SP Borowa 0 – 0
SP Gawłuszowice - SP Borki Nizińskie 0 – 1
Tabela:
1. SP Borki Nizińskie 4 pkt 1 – 0  awans do finału powiatowego
2. SP Gawłuszowice 3 pkt 2 – 2
3. SP Borowa 1 pkt 1 - 2

Półfinał  piłki nożnej grupa A Wadowice Górne
Chłopcy:

1. SP Wadowice Górne – SP Przecław 4:0
2. SP Wadowice Górne – SP Radomyśl Wieli 1:1
3. SP Przecław – SP Radomyśl Wieli 4:1
Tabela:

1. SP Wadowice Górne 4 pkt   5 : 1  -awans do finału powiatowego
2. SP Przesław            3pkt    4 : 5
3. SP Radomyśl Wielki 1 pkt   2 : 5

Dziewczęta:

4. SP Wadowice Górne – SP Łączki Brzeskie 1:0
5. SP Wadowice Górne – SP Radomyśl Wieli 0:1
6. SP Łączki Brzeskie – SP Radomyśl Wieli 2:2
Tabela:

1. SP Radomyśl Wielki      4 pkt 3 : 2- awans do finału powiatowego
2. SP Wadowice Górne     3 pkt  1 : 1
3. SP Łączki Brzeskie       1pkt   2 : 3

Rejonowe  Sztafetowe Biegi Przełajowe 11.10.2017 r.
Dziewcząta:
1. SP nr 5 Dębica    awans do finału
2. SP Przecław       awans do finału
3. SP Radomyśl Wielki
4. SP nr 1 Ropczyce
5. SP Jodłowa
6. SP Raniżów
7. SP Cmolas
8. SP Zagorzyce Górne

Chłopcy:
1. SP nr 1 Ropczyce  awans do finału
2. SP Pilzno              awans do finału
3. SP nr 5 Dębica
4. SP Wola Ociecka
5. SP Przecław
6. SP Niwiska
7. SP Radomyśl Wielki
Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe:
Dziewczęta:
1. SP Radomyśl Wielki   awans do Rejonu
2. SP Przecław             awans do Rejonu
3.SP Wola Mielecka    
4. NSP Mielec  
 SP 6 Mielec   DNS

Chłopcy:
1. SP Radomyśl Wielki   awans do Rejonu
2. SP Przecław               awans do Rejonu
3. SP 9 Mielec
4. SP 6 Mielec
5. NSP Mielec

Powiatowe Igrzyska Dzieci - lekka atletyka  19.09..2017 r. Mielec
Chłopcy:
60 m.:
1. Gruszecki Alan        SP 3 Mielec     8,48
2. Maziarz Mateusz     SP Malinie        8,98
3. Ziobro Mateusz       SP Wola Wadowska   9,02
4. Paluszek Julian       SP 6 Mielec       9,21
5. kremer Maksym      SP Wola Mielecka 9,23
6. Bauer Przemysław   SP Chorzelów   9,33 
7. Augustyn Michał     SP Tuszów Nar.  9,36
8. Paluszek Kacper      SP 6 Mielec      9,49
seria 1:
1. Paluszek Kacper     SP 6 Mielec       9,70 F
2. Kolasz Jakub         SP Izbiska         9,96
3. Proszałek Kamil     NSP Mielec        9,99
4. Ciejka Adam        SP 9 Mielec         10,38
5. Kielek Szymon     SP Czajkowa        10,99
6. Posada Mikołaj     SP 2 Mielec          11,02
seria 2:
1. Gruszecki Alan      SP 3 Mielec        8,61 F
2. Bauer Przemysław  SP Chorzelów    9,65  F
3. Ryś Arkadiusz       SP 9 Mielec        9,91
4. Słąba Łukasz        SP 2 Mielec        10,32
5. Ortyl Mikołaj        SP 1 Mielec        10,72
6. Zboch Dominik     SP Czajkowa      10,75
seria 3:
1. Kremer Kacper    SP Wola Mielecka  9,52  F
2. Augustyn Michał  SP Tuszów Nar.   9,80   F
3. Karkosza Arkadiusz  SP Borowa      9,85
4. Sroka Jakub          SP Zabrnie       9,95
5. Surowiec Krystian   SP 2 Mielec      10,17
seria 4:
1. Maziiarz Mateusz   SP Malinie        9,05  F
2. Lodarski Maksymilian  SP 7 Mielec  9,85
3. Pietruszka Alax      SP 1 Mielec      10,13
4. Batog Karol          SP Wola Wadowska   10,45
5. Pietras Paweł      SP Wola Wadowska   10,77
seria 5:
1. Paluszek Julian     SP 6 Mielec        9,49  F
2. Kramarz Maksymilian  SP Borowa   10,01
3. Ozimek Mikołaj    SP 1 Mielec        10,21
4. Juwa Bartłomiej   SP Czajkowa     10,78
5. Dyba Oskar        SP Wola Wadowska  11,04
seria 6:
1. Ziobro Mateusz     SP Wola Wadowska 9,28  F
2. Leśniak Jakub      SP Wadowice Górne  9,91
3. Maksoń Bartosz   SP 7 Mielec              10,11
4. Zboch Bartłomiej  SP Tuszów Nar.       10,40
5. Hyjek Paweł        SP Czajkowa          10,52
6. Pazdro Antoni     NSP Mielec               11,62 

1000 m:
1. Bogdan  Bartosz   SP Borowa                3,46,15
2. Szczepanowicz Wojciech SP Wola Mielecka  3,51,51
3. Jurkowski Józef    SP Borowa                3,52,46
4. Mróz Mateusz       SP Tuszów Nar.         3,53,94
5. Konefał Karol      SP Czajkowa              3,56,12
6. Puła Szymon      SP Wola Mielecka        3,57,42
7. Pilawiecki Przemysław SP Wadowice Dolne   3,57,51
8. Kosiorowski Wojciech   SP 6 Mielec      3,59,97
9. Jabłoński Jakub      SP Przecław           4,02,42
9. Peret Jakub           SP Borowa             4,02,42
11. Pogoda Bartosz     SP Wampierzów    4,11,83
12. Lisowski Aleksander   NSP Mielec      4,15,56
13. Helowicz Wiktor      SP Przecław       4,16,55
14. Kulpa Kacper    SP Wadowice Górne   4, 18,55
15, Witek Adrian      SP Tuszów Nar.       4,23,79
16. Skaza Szymon    SP Tuszów Nar.      4,25,72
17. Kubat Dawid     SP Wola Wadowska    4,28,42
18. Korczewski  Jakub  SP Chorzelów       4,40,73
19, Myśliwiec Tomasz  NSP Mielec           4,40,75
20. Płaszewki Patryk    SP 6 Mielec          4,40,92
21. Witkowski Michał   NSP Mielec            4,42,08
22. Rusek Szymon      SP Borowa             4,46,82
23. Piecuch Dawid      SP 6 Mielec            4,48,70
24. Kochmar Yuriy      SP 6 Mielec           4,51,11
25. Kolisz Mateusz    SP Tuszów Nar.       5.11.19

skok w dal:
1. Rączka Patryk       SP Wola Mielecka    4,45
2. Kamiński Daniel    SP 6 Mielec             4,37
3. Skóra Dawid         SP 1 Mielec             4,13
4. Janów Wiktor       SP 6 Mielec             4,08
5. Jakubczyk Seweryn SP Malinie           3,93 (3,92)
6. Walas Łukasz   SP Wadowice Dolne    3,93 (3,85)
7. Węgrzyn Michał   SP Wola Mielecka    3,84
8. Gawżyński Mateusz  SP Borowa        3,73
9. Dul Jakub            SP 1 Mielec           3,70
10. Paluszek Jakub   SP 7 Mielec           3,62
11. Bąk Michał         SP Malinie             3,58
12. Kubat Krystian   SP Wola Wadowska  3,35
13. Krzyżowski Antoni    SP Wola Mielecka  3,34
14. Świst Aleksander  SP 9 Mielec          2,85

skok wzwyż
1. Wójcik Michał       SP Wola Mielecka   125
2-3. Sowa Jakub      SP Malinie             120
      Ciochoń Mateusz  SP Malinie           120
4. Przygoda Kamil     SP Malinie            115
5. Rybak Bartosz       SP Czajkowa        110

rzut piłeczką palantową :
1. Jacek Miranda Pablo    SP 3 Mielec  46,50
2.Pałka Brayan                SP 6 Mielec  46,00
3. Kardyś Tomasz     SP Tuszów Nar.   42,50
4. Ogorzałek Tomasz SP Zabrnie         42,00
5. Balon Wiktor     SP Wola Mielecka    41,00
6. Bigda Krystian   SP Zabrnie            40,50
7. Rataj Wiktor     SP Wadowice Górne 40,00
8. Midura Tomasz  SP Izbiska              38,00
9. Bochniak Konrad   SP Chorzelów     37,50
10. Kilian  Oliwier     SP 2 Mielec         37,00
11. Kielek Maciej      SP Czajkowa       36,50
12. Machaj Łukasz   SP Wadowice Dolne  36.00
13. Sondej Oskar     SP 6 Mielec            35,50(35,50)
14. Król Paweł         SP Przecław          35,50 (32,00)
15. Czajkowski Adsrian  SP 1 Mielec    35,00
16. Jezowski Mikołaj      SP 1 Mielec     34,00(32,50)
17. Gruszecki Krzysztof   SP Chorzelów 34,00(32,00)
18.00  Wachta Kornel     SP 9 Mielec     34,00(31,50)
19. Dąbrowski Michał   SP Chorzelów    34,00(31,00)
20. Kwiatkowski Kamil   SP Borowa      33,50
21. Kukulski Maciej       SP 6 Mielec      33,00
22. Czepiel Karol        SP Wadowice Dolne   32,00
23.Wrześniak Adrian    SP Tuszów Nar.     31,00
24. Sosiński Bartosz    SP Chorzelów       30,00
25. Surowiec Karol     SP Chorzelów        27,50
26. Skaza Sebastian   SP Tuszów Nar.      25.00
27. Szymuś Mateusz   SP Borowa              24,00
28. Bąk Alan               SP Tuszów Nar.      18.00
Dziewcząta:
60 m. Finał:
1. Balawajder Wiktoria  SP 9 Mielec   9,14
2. Groele Nikiola           SP 2 Mielec   9,25
3. Padykuła Patrycja  SP Wadowice Górne  9,46
4. Bogdan Daria           SP 6 Mielec   9,67
5. Bogdan Nadia           SP 6 Mielec   9,78
6. Leś Nikola                SP 6 Mielec    9,95
7. Kwaśniowska Katarzyna SP Kiełków 9,99
8. Kiełb Amelia           SP 9 Mielec       10,31
seria 1:
1. Bogdan Nadia       SP 6 Mielec    9,76  F
2. Kolb Kinga           SP 3 Mielec      10,38
3. Gunia Kinga        SP Tuszów Nar.  10,58
4. Maziarz Julia        SP  2 Mielec      10,99
5. Przeniczny Emilia  SP Chrząstów   11,02
6. Klaudia Dubiel     SP Wampierzów 11,47
seria2:
1. Balawajder Wiktoria    SP 9 Mielec   9,19  F
2. Dudajek Julia             SP 6 Mielec   10,06
3. Hyjer Alicja                SP 3 Mielec   10,23
4. Kasprzak Katarzyna    SP Malinie     10,36
5. Kmieć Kamila            SP 3 Mielec    10,87
6. Kopacz Lidia              SP Kiłków       11,27
seria 3:
1. Bogdan Daria            SP 6 Mielec     9,46 F
2. Kwaśniowska Katarzyna SP Kiełków   9,75  F
3. Kiłb Amelia              SP 9 Mielec       9,80 
4. Więckowiak Dagmara  SP 3 Mielec    10,05
5. Kosydor Amelia         SP 7 Mielec      10,43
6. Furtak Julia              SP Tuszów Nar.  10,54
seria 4:
1. Groele Nikola          SP malinie         9,22  F
2. Maciejak Anna       SP Wola Mielecka  9,96
3. Kopera Amelia       SP 3 Mielec         10,34
4. Kolisz Nikola          SP 6 Mielec         10,73
5. Łaz Julia               SP Borowa           10.99
6. Król Oliwia            SP 2 Mielec          11,58
seria 5:
1. Leś Nikola            SP 6 Mielec         9,79 F
2. Kozak Kamila        SP Malinie          9,82
3. Pichota Wiktoria   SP Wadowice Górne  9,96
4. Płatek Aleksandra   SP Wola Mielecka  10,35
5. Murias Wiktoria    SP 6 Mielec          10,90
6. Piecuch Nina        SP 2 Mielec           11,43
seria 6:
1. Padykuła Patrycja    SP Wadowice Górne 9,42 F
2. Maziarz Agnieszka  SP Wampirzów    10.07
3. Wąsik Magdalena    SP Tuszów Nar.    10,11
4. Stala Angelika        SP 3 Mielec         10,53
5. Cuber Aleksandra    SP Izbiska          10,60  
6.  Popiołek Weronika  SP 6 Mielec        11,43
seria 7:
1. Mazur Sylwia         SP nr 6 Mielec     10,05
2. Dubiel Kamila         SP 3 Mielec         10,16
3. Padykuła Wiktoria   SP 3 Mielec        10,20
4. Pietras Wiktoria     SP Wadowice Górne   10,55
5. Dudek Katarzyna   SP 2 Mielec         10,69
6. Kurgan Aleksandra SP Wadowice Górne 10,95
seria 8:
1. Pietras Ewelina     SP Wola Wadowska 10,26
2. Lis Oliwia             SP 3 Mielec            10,28
3. Małek Sandra       SP 7 Mielec            10,67
4. Soja Nikola          SP 2 Mielec            11,59

600m:
1. Wal Olga           SP 6 Mielec         1,59,29
2.Wal Martyna       SP 6 Mielec         2,00,11
3.Grzelak Aleksandra  SP Jaślany     2,03,49
4. Strzyż Aleksandra  SP Zabrnie     2.04,67
5. Machnik Weronika  SP 6 Mielec    2,13,47
6. Oparowska Maria   SP 6 Mielec    2,14,99
7. Hodur Joanna      SP Przecław     2,15,20
8. Dybska Aneta      SP Przecław    2,17,21  
9. Kopacz Oliwia      SP Przecław      2,18,32
10. Adamczyk Aleksandra SP Borowa  2,18,43
11. Pazdro  Aleksandra    SP Przecław 2,20,28
12. Kania Anna      SP Wola Mielecka 2,20,38
13. Skrzypek Klaudia  SP Przecław    2,20,39
14. Pyzikiewicz Natalia SP 6 Mielec   2,21,19
15. Groele Aleksandra  SP Borowa    2,21,96
16. Chomiuk Julia      SP 6 Mielec     2,22,55
17. Dziekan Julia       SP Borowa      2,22,88
18. Wach Agnieszka   SP Przecław    2,24,16
19. Parys Kamila       SP Wola Mielecka  2,24,95
20. Łebek Małgorzata  SP 6 Mielec   2,25,17
21. Ryś Weronika     SP 9 Mielec     2,26,35
22. Kacwin Marta      SP 6 Mielec    2,26,65
23. Cisło Angelika      SP Przecław    2,30,72
24. Warchałowka Dominika SP 6 Mielec 2,31,24
25. Lasek Magdalena  SP Przecław    2,32,27
26. Kałamarz Kamila   NSP Mielec      2,38,93
27. Kowal Samanta   SP Tuszów Nar.  2,39,42
28. Występek Natalia  SP 6 Mielec      2,42,35
29. Sitnik  Patrycja     SP 6 Mielec      2,43,50
30. Kołton Anna   SP Wadowice Dolne 2,43,73
31. Babula Monika   SP Tuszów Nar.    2.51,58
32. Buława Gabriela   SP Tuszów Nar.  2,58,52
33. Kardyś Natalia    SP Tuszów nar.    2,59,34
34. Chomenko Wiktoria  SP 6 Mielec   3,05,29
35. Bodziony Julia      SP 6 Mielec       3,06,58
36. Ślęzak Małgorzata  NSP Mielec      3,14,55

skok w dal:
1. Cisło Emilia           SP Wola Mielecka    4,02
2. Lelakowska Sandra SP 9 Mielec            3,60
3. Opałacz Zuzanna   SP Wola Mielecka    3,53
4. Śliwińska Natalia    SP  9 Mielec           3,45
5. Turkot Oliwia        SP 1 Mielec             3,37
6. Mazur Weronika     SP Borowa             3,35 (3,32)
7. Śliwińska Aleksandra SP 3 Mielec         3,35 (3,25)
8. Czaja Zuzanna        SP Borowa           3,26
9. Węgrzyn Katarzyna   SP 3 Mielec         3,20
10. Witek Nicole         SP Wola Wadowska   3,12
11. Maniak Lena        SP 1 Mielec           3,02
12,. Sygut Emilia       SP 1 Mielec            2,90
13. Lonciak Amelia    SP 1 Mielec            2,40

skok wzwyż:
1. Kozik Aleksandra    SP 12 Mielec   115  
2. Marmura Emilia     SP Malinie       110
3. Madej Aurelia        SP  12 Mielec   105

 rzut piłką palantową:
1. Hasek Alicja      SP Przecław      44.00
2. Hebda Alicja      SP 6 Mielec       36,50
3. Stochmal   Kornelia SP Przecław 36,00 (35,00)
4. Jakobus  Kinga     SP 2 Mielec    36,00 (34,00)
5. Bal Aleksandra   SP Wola Mielecka   33,50
6. Bieś Anna         SP 1 Mielec       32,50
7. Dzięgiel Natalia   SP Wadowice Górne 32,00 (31,00,31,00)
8. Pazdro Laura      SP 7 Mielec       32,00 (31,00, 30,00)
9. Pazdro Alicja       SP 3 Mielec     28,00
10. Kokoszka Karina  SP 3 Mielec     27,00
11. Hyjek Anna       SP Tuszów Narodowy  24,00
12. Kalicka Natalia   SP Borowa       23,00
13. Midura Angelika  SP 7 Mielec     22,50
14. Magda Liliana      SP Tuszów N.  20,50
15. Skopińska Iwona  SP Borowa     19,00
16. Gaj Julia             SP Tuszów Nar. 16,00