Aktualności

 Uwaga; zmiany w terminach i miejscach rozgrywania półfinałów Powiatowych IMS w piłce siatkowej !!!!!!!!!!!

UWAGA:  na stronie  Podkarpackiego Wojewódzkiego SZS w

Rzeszowie są ogłoszone zmiany w regulaminie rozgrywek mini piłki ręcznej i piłki ręcznej.  Proszę Koleżanki i Kolegów przygotowujących drużyny w tej dyscyplinie o zapoznanie się z tymi zmianami.                                                                                                                              

 UWAGA:
Do 30.09.2017 r. szkoły powinny zarejestrować się w SRS. Od obecnego roku należy rejestrować się przez ten system również na zawody powiatowe. Szkoły nie zgłoszone do systemu nie będą mogły uczestniczyć  w tych zawodach.
Szkoły, ktore będa brać udział w dwóch kategoriach wiekowych, muszą każdą kategorie rejestrować oddzielnie.
Na zawody lekkiej atletyce we wrześniu obowiązuje rejestracja, lista zawodników wydrukowana z SRS podpisana przez Dyrektora Szkoły.    Dalej  obowiązują kartki startowe.

Zebranie  Zarządu:
-  Powiatowe podsumowanie Współzawodnictwa Szkół 6.10.2017 r. godz. 15.00 ZST Mielec,
- półfinały piłki nożnej Igrzysk Dzieci  II dek. października 2017 r.
- biegi przełajowe indywidualno - drużynowe III dek. października 2017 r,
- system rozgrywek w Powiecie w IMS  w piłce koszykowej, piłce ręcznej, piłce nożnej, piłce siatkowej - bez zmian. Zgłoszenia na
SRS,
- wręczanie nagród dla uczniów ( medali, dyplomów, pucharów) podczas dekoracji. Nieobecni nie otrzymają nagród.

W dniu 21.09.2016 r. odbyło sie zebranie Zarządu. Członkowie podjęli uchwały  w sprawach:

- Rozgrywek Powiatowych w roku szk. 2016/17:

  IMS  -  przyspieszyć rozgrywki w mini piłkę nożną.
            Półfinały powiatowe: 26.10.2016 r. dziewczęta,
                                                27.10. 2016 r. chłopcy.
                       Finały    -   kwiecień  2017 r. 

 Gimnazjada- utrzymać system rozgrywek powiatowych z      

                       poprzedniego roku.
              

    Licealiada - wprowadzić  do rozgrywek jako dyscyplinę dodatkową - piłkę siatkową plażową.

Powiatowe Współzawodnictwo Szkół: 
   -   za zgłoszenie się do rozgrywek w grach zespołowych i nie branie udziału w rozgrywkach:  - 20 pkt,
    -  zaliczać do Powiatu 50 % zdobytych punktów przez szkoły w pływaniu i badmintonie, ale nie mniej niż 30 pkt.
     - zaliczać do Powiatu 15 pkt. szkołom, które wystartują w zawodach  wojewódzkich w : pływaniu, badmintonie i łyżwiarstwie, a punktów nie zdobędą
      

Powiatowe zawody organizowane przez Powiatowy SzkolnyZwiązek Sportowy w Mielcu są finansowane ze środków przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Mielcu.  

UWAGA: obowiązuje zgłoszenie do zawodów Szkolnego Związku Sportowego,
                 we wszystkich kategoriach na nowych drukach.
                 (zakładka druki)